Bøger / faglitteratur / biografier

Den unge Tyge Rothe : om oplysningstro og fædrelandskærlighed på Frederik Vs tid


Beskrivelse


Med Tyge Rothe (1731-1795) som omdrejningspunkt giver bogen et billede af oplysningstiden med uddannelsesmuligheder for en ung begavet person, med grundige beskrivelser af undervisningssystemet og dets lærebøger, samt dannelsesrejsen.

Anmeldelser (2)


Bibliotekernes vurdering

d. 8. jan. 2010

af

af

Hans Michelsen

d. 8. jan. 2010

Bogen henvender sig til læsere med interesse for dannelse, statskundskab og demokrati, fordi den handler om de redskaber og muligheder, der forelå for en ung borger, der ville frem i Frederik V's Danmark - altså i oplysningstiden.

Tyge Rothe (1731-1795) er en af den danske oplysningstids centrale skikkelser. I 1776 tales der for første gang om statens borgere, og Tyge Rothe skriver om statsborgerskab og medborgerskab, og diskuterer bl.a. om fædrelandet er det sted man er født, eller det sted man virker? Med Tyge Rothe som omdrejningspunkt giver bogen et billede af oplysningstiden med uddannelsesmuligheder for en ung begavet person med grundige beskrivelser af undervisningssystemet og dets lærebøger samt dannelsesrejsen. Forfatteren er cand.mag. i klassisk og middelalderlig latin, religionshistorie og dansk.

Tyge Rothe er omtalt i Demokratikanon, 2008, pub.uvm.dk/2008/demokratikanon/kap13.html afsnittet om statsborgerskab.

Beskrivelsen af den unge Rothes dannelse og uddannelse giver en indgående beskrivelse af 1750'ernes Danmark, og bogen inddrager meget hidtil upåagtet stof, som giver et billede af de tidlige bestræbelser på at skabe et samfund bestående af borgere, der kan indse nytten af at arbejde både til eget og fælles bedste. Oplysningstidens dannelsesmålsætninger får afgørende indflydelse for kulturen i og efter det 18. århundrede. Det er en vigtig og spændende bog med en fortættet og informationsrig tekst.


Weekendavisen

d. 31. mar. 2010

af

af

Uffe Østergård

d. 31. mar. 2010Informationer og udgaver