Bøger / faglitteratur

Det danske forsvar : opgaver, udstyr og mandskab i det nye årtusind


Beskrivelse


Bog om det danske forsvar i det nye årtusind med et kort afsnit om fremtidsperspektiverne til 2010. I korte kapitler gennemgås forsvarets nye organisation, våben, udrustning og materiel, som forsvarets enheder vil anvende til at løse pålagte opgaver med såvel nationalt som internationalt. I bogen gennemgås de enkelte værn hver for sig. I bogen findes tillige en oversigt over dansk deltagelse i internationale missioner 1948 - 2002.
Indhold: Indledning. Hæren, hærens struktur, hærens enheder og hærens materiel. Søværnet, søværnets struktur og søværnets skibe og materiel. Flyvevåbnet, flyvevåbnets struktur og flyvevåbnets materiel. Andre tjenester. Den danske soldat i det nye årtusind, forsvarets håndvåben og soldaternes udrustning. Det danske forsvar år 2010.

Anmeldelser (2)


Bibliotekernes vurdering

d. 2. maj 2006

af

af

Kresten Søe Christensen

d. 2. maj 2006

Et bredt værk om det danske Forsvar, som indleder med den ændrede internationale ramme efter Murens fald, det nye forsvarsforlig og dets sigte med ændring fra mobiliseringsforsvar i traditionel forstand til total- og indsatsforsvar, der kan operere i internationale opgaver kloden over. Herefter gennemgår bogen forsvarets ledelse og de forskellige værn angående struktur, enheder og våben/materiel helt ud i krogene fra Jægerkorpset til isbryderne, Sirius patruljen og Hærens Musikkorps. Efterfølgende er der et afsnit om den danske soldat i det nye årtusinde om uddannelse, håndvåben og udrustning. Vi hører også om koncentration af hærens tunge panserenheder i Jyske Dragonregiment i Holstebro og søværnets to store nye støtteskibe. Bogen er ført ajour med nyt og kommende materiel fx de nye Leopard 2 kampvogne og omtale af kandidater til luftvåbnets nye standardjagerfly. Anker er småfejl fx i fotos: et engangspanserværnsvåben, der hævdes at være en dysekanon og en morter, som afgjort ikke er hærens nye. Selv om gennemsnitslæseren næppe vil bemærke dette, synes jeg desuden, at man i et værk af denne type kan forlange korrekte termer. Det hedder fx bælter og ikke larvefødder. Trods ankerne dog generelt en bredt anvendeligt bog for bibliotekerne, der er indbydende trykt på glittet papir og illustreret med farvefotos af mandskab, våben og aktioner under fjerne himmelstrøg.


Nyhedsmagasinet forsvarsfokus

2006, nr. 8

af

af

Anders V. Fridberg

2006, nr. 8