Bøger / faglitteratur

Det gode skriveforløb


Beskrivelse


Hvordan man som lærer møder barnet i den første skriveundervisning og bedst muligt støtter barnet og hele klassen i en god skriveudvikling ud fra fem dimensioner: Stavning, sætningskonstruktion og tekstform, funktionel skrivning, tekstskabende skrivning og interesse og motivation for skrivning.

Anmeldelser (3)


Bibliotekernes vurdering

d. 5. jan. 2012

af

af

Karsten Boll

d. 5. jan. 2012

Bogen er oplagt for lærer- og pædagogstuderende samt lærere og pædagoger, der ikke tidligere har beskæftiget sig med skrive- og læseindlæring.

Gennem fem kapitler giver forfatteren, der kendes for Sprog og læsning, senest (03/42), en forklaring på, hvordan skrive- og læseprocessen er tæt forbundne kompetencer i indlæringsøjemed. Først kommer den teoretiske gennemgang af udviklingsstadier og skriveprocesser med forklaring om, hvorfor det er svært at lære at skrive. Dernæst er der et kapitel om skrivning som kognitiv proces, Herefter kommer et kapitel om skrivningens fem dimensioner - stavning, sætningskonstruktion og tekstform, funktionel skrivning, tekstskabende skrivning og endelig interesse og motivation. I kapitlet er der både forskellige brugbare oversigter samt konkrete eksempler fra undervisningssituationer. Bogen afsluttes med et kapitel om en sammenfattende skrivepædagogik. Forrest indholdsfortegnelse og bagest er der ordforklaring og litteraturhenvisninger. Sproget har naturligt fagbaserede termer, mens eksemplerne er lige til at gå til.

Skrivelyst og læring (11/36) og især Opdagende skrivning : en vej ind i læsningen (11/27) er andre alternativer til denne titel.

En oplagt anskaffelse til skolens samling af pædagogisk litteratur såvel som folkebibliotekets forældrehylde samt på de pædagogiske biblioteker på UC'erne og CFU'erne.


Fagbladet folkeskolen [online]

d. 31. jan. 2012

af

af

Merete Ahner

d. 31. jan. 2012


Læsepædagogen

Årg. 60, nr. 4 (2012)

af

af

Sanne Kjerstein Madsen

Årg. 60, nr. 4 (2012)