Bøger / faglitteratur / lærebøger

Genreskrivning i skolen


Beskrivelse


Indeholder genrebeskrivelser, skriveøvelser, vejledningsstrategier og elevtekstanalyser med formålet at give lærerstuderende og lærere redskaber til at håndtere en genreorienteret skriveundervisning og skrivevejledning.

Anmeldelser (3)


Bibliotekernes vurdering

2008

af

af

Bodil Pedersen

2008

Bogen er tænkt som en praksisbog henvendt til dansklærere på alle trin i folkeskolen samt lærerstuderende.

Efter præcisering i Fælles Mål for faget dansk er genrekendskab og -bevidsthed blevet en større og større nødvendighed som basis for elevens læse- og skrivefærdigheder. Bogen beskæftiger sig med alle aspekter af skrivning af fiktive og faktive tekster. Der er særligt fokus på praksis funderet i det teoretiske. Bogen er opdelt i 3 hovedafsnit: genreperspektivets vigtighed, beskrivelse af ni genrer og lærerens vejledning i forhold til aktuelle elevtekster i de tre faser. Desuden findes et omfattende, brugbart minileksikon plus et spændende bilagsmateriale og en udførlig litteraturliste, hvis læseren ønsker at fordybe sig yderligere i det teoretiske.

Bogen fokuserer på genrepædagogisk skriveundervisning i hele skoleforløbet ud fra et spiralisk princip. Den er mere grundig, mere lærerhenvendt end anden nyere litteratur om genrekonventioner fx Frandsen og Schmidt: Genreskrivning, 2000 og Frandsen og Simmelkjær: Tekst efter tekst, 2006.

Bogens overskuelighed, tydelige indfaldsvinkler, instruktive og konkrete eksempler gør den meget anvendelig og inspirererende som håndbog og støtte for enhver dansklærer. Til lærerbiblioteket og til seminarier.


Folkeskolen

Årg. 125, nr. 13 (2008)

af

af

Trine Einspor

Årg. 125, nr. 13 (2008)


Læsepædagogen

Årg. 57, nr. 2 (2009)

af

af

Randi Solvang

Årg. 57, nr. 2 (2009)