Bøger / faglitteratur

Det legende lærende barn : i en udviklingspædagogisk teori


Anmeldelser (1)


Bibliotekernes vurdering

d. 15. sep. 2005

af

af

Boy Olesen

d. 15. sep. 2005

I udarbejdelsen af pædagogiske læreplaner er denne bog en grundbog. Ansvaret for børns udvikling er delt mellem forældre og professionelle pædagoger. Den voksne har ændret rolle fra socialisator i forhold til det passiv-modtagende barn, og er nu blevet medskabende af børns læring og udvikling. Leg og læring er integreret i et udviklingsperspektiv. Hvor godt man udvikler sig som individ handler om, hvor godt man kommer ud af hvert stadie på en måde der er i overensstemmelse med naturen. Der findes særligt modtagelige indlæringsperioder. Bogen indeholder ligeledes en oversigt over en række kendte børnehavepædagogiske programmer, der alle indeholder målsætninger og antagelser om børns læring fx Piaget, Vygotsky, Fröbel, Erikson, Montesorri, Reggio Emilia etc. Pædagogikken betragtes som værdifuld i nuet, og ikke kun som en forberedelse til fremtiden. Et af bogens budskaber er barnets bevidsthed om egen læring, børns forståelse af læring, forståelse af naturen, matematikken, skriftsproget, altså at udvikle børnehavebørns forståelse af deres omverden. Afslutningsvis rejser bogen nogle fremtidsrettede problemstillinger. Hvad skal børnene lære i børnehaven? Hvilke kompetencer er det vigtigt, at børn udvikler i fremtidens samfund? Bogen er et "must" i pædagoguddannelsen, men alle som arbejder indenfor området og andre interesserede får her et godt bud på en udviklingspædagogisk teori.