Bøger / faglitteratur

Det onde & Latterens lyst : to sider af mennesket, to idéhistoriske indføringer


Beskrivelse


Det onde: Om det ondes væsen og oprindelse, om dets fortolkninger og fremtrædelsesformer samt undersøgelse af de træk ved den menneskelige kultur, biologi og psykologi, der synes at skabe eller stimulere det onde.
Latterns lyst: En analyse af latterens væsen med forklaringer og sammenhænge ud fra psykologiske, eksistentielle og kulturfilosofiske synsvinkler, der inddrager bl.a. Søren Kierkegaard, Henri Bergson og Sigmund Freud.

Anmeldelser (1)Informationer og udgaver