Bøger / faglitteratur til børn / undervisningsmaterialer

Det politiske Europa : en grundbog om EU


Beskrivelse


En samlet oversigt i koncentreret, men alligevel diskuterende form af de vigtigste principper bag EU samt af EU's opbygning, politikområder og vigtigste aktuelle udfordringer. For samfundsfagsundervisningen i gymnasiet.