Bøger / faglitteratur / lærebøger

Det sammenhængende borger- og patientforløb


Beskrivelse


Bogens tekst suppleret med søge- og notefunktion, oplæsning af bogens tekst, quizzer og opgaver.