Bøger / faglitteratur

Det selvudslettende barn


Beskrivelse


Analyse af narcissismen bygget på forfatterindens egne erfaringer og videreudvikling af Freuds teorier. Tesen er, at det følsomme barn aldrig er blevet accepteret, men har tilpasset sig forældrenes behov. Denne tilpasning fører til depression, ensomhed og fremmedgørelse.

Anmeldelser (13)


Bibliotekernes vurdering

d. 9. juni 1997

af

af

Inge M. Ejsing

d. 9. juni 1997

Alice Millers meget brugte og efterspurgte bog, der oprindelig er udgivet i 1979, foreligger nu i ny udgave. Illustreret med forskellige eksempler, med både kendte og ukendte personer som hovedpersoner, fortæller den historien om, hvordan en fejlslagen kontakt med moderen i den tidligste tid kan føre til narcissistiske lidelser. Selve teksten er ikke meget ændret, men denne udgave er forsynet med en efterskrift, hvor forfatteren gør opmærksom på den nyere hjerneforsknings relevans for forståelsen af følelsernes betydning, og endvidere fremhæver nogle nyere terapiformers egnethed til at arbejde med de samme følelser. Bogen er, som forfatterskabet i øvrigt, let at læse, og har, på trods af kritik fra nogle sider, stadig en stor potentiel læserskare.


Bibliotekernes vurdering

d. 18. dec. 2018

af

af

Lone Andersen

d. 18. dec. 2018

Forf. er schweizisk psykoanalytiker. Bogen kom i 1979, og er den første af hendes bøger, der er oversat til dansk. Forf. beskriver talrige erfaringer fra egen praksis og bygger på Winnicots ogKohouts videreudvikling af Freuds teorier. Herman Hesse benyttes også. Forfs. tese er, at de fleste mennesker lever helt intetanende om deres sande selv, de oprigtige følelser. Det følsomme barn eraldrig blevet helt og fuldt accepteret, ikke elsket som den, det var, men har tilpasset sig forældrenes (oftest moderens) behov. Denne tilpasning fører ofte til vor tids sygdom, depressionen,følelsen af tomhed, tilværelsens meningsløshed og ensomhed. For forf. er dette altid tragedien ved selvtabet, henholdsvis selvfremmedgørelsen. Sidst 2 sider litt.henvisninger (heraf 3) på dansk.Kapitlet om foragt, ydmygelsen af barnet, foragten for svaghed og hvordan det fortsætter synes jeg, var noget af det bedste i bogen, der vil kunne læses af alle med nogen baggrundsviden. Om emnetogså hos F. Fergo: Dennarcissistiske karakter. 1977.


Dansk pædagogisk tidsskrift

årg 31, nr 4 (1983)

af

af

Bo Møhl

årg 31, nr 4 (1983)


Lands-avisen Aktuelt

d. 5. okt. 1982

af

af

Svend Heinild

d. 5. okt. 1982


Ergoterapeuten

årg 44, nr 21 (1983)

af

af

Annelise Jørgensen

årg 44, nr 21 (1983)


Vendsyssel tidende

d. 20. okt. 1982

af

af

E. Te

d. 20. okt. 1982


Information

d. 14. sep. 1982

af

af

Finn Abrahamowitz

d. 14. sep. 1982


Psyke & logos

1983, nr 1

af

af

Ebba Ernst

1983, nr 1


Børn i tiden

årg 77, nr 20 (1982)

af

af

Ole Lindboe

årg 77, nr 20 (1982)


Specialpædagogik

årg 2, nr 6 (1982)

af

af

Ruth Bech

årg 2, nr 6 (1982)


Dansk psykolog nyt

årg 36, nr 21 (1982)

af

af

Louis Dresbøll

årg 36, nr 21 (1982)


Politiken

d. 24. nov. 1982

af

af

Lone Spanheimer

d. 24. nov. 1982


Weekendavisen

d. 24. jan. 1992

af

af

Chr. Braad Thomsen

d. 24. jan. 1992