Bøger / faglitteratur

Det svingende pendul


Beskrivelse


Anvisning på hvordan man kan lære at bruge pendulet og tydning af dets svingninger.

Anmeldelser (1)


Bibliotekernes vurdering

d. 18. dec. 2018

af

af

Adda Lykkeboe

d. 18. dec. 2018

Forf.har skrevet flere bøger om emnet og underviser i pendulering. Pendulet er, siger han, et værktøj, der bygger bro mellem vore analytiske og vore intuitive sider. Underbevidstheden bringesfrem med pendulet som middel. Forf. henvender sig mest til den interesserede, uerfarne læser, men bogen vil også appellere til den øvede pendulør. Den er en blanding af lærebog, videregivelser afegne erfaringer og trinvise øvelser, der viser pendulets bevægelser og deres betydning. Forf. disponerer sit stof således: Hvad er pendulering: Hvordan begynder man? Penduletsanvendelsesmuligheder. Bogen er illustreret med plancher, som man kan afprøve de anviste øvelser på. Emnet behandles rummeligt og ufrelst, og forf.s jungiansk funderede holdning passer godt tilhans brug af pendulet: Det er et redskab til at aktivere den højre hjernehalvdel, hvor de intuitivt/kreative evner findes. Lay out og typografi er indbydende. Litteraturlisten omfatter titler som:Andersen , Lis : Pendulering (79/37),Gregory, G.A.: Spørg pendulet (89/49). I forhold til disse er bogen her mere konkret og konstruktivt opbygget og vil blive efterspurgt som en megetbrugervenlig lærebog.