Bøger / faglitteratur

Det tyske sørgespils oprindelse


Beskrivelse


Kommenteret oversættelse af filosoffen Walter Benjamins (1892-1940) hovedværk, hans afhandling om det tyske barokdrama. Den er et udtryk for hans allegoriske verdensanskuelse, rummer væsentlige reflektioner over barokkens litteratur og kultur, og har bidraget til den moderne æstetik og filosofi.

Anmeldelser (3)


Bibliotekernes vurdering

d. 4. feb. 2014

af

af

Tina Schmidt

d. 4. feb. 2014

Svært tilgængeligt akademisk skrift med snæver publikumskreds af danske litteraturhistorikere, litteraturstuderende og andre med interesse for 1600-tallet og barokken.

Værkets tråde forgrener sig ud over en række områder. Det er et ambitiøst værk, der vil meget. Benjamins litteraturforståelse har haft stor indflydelse på eftertiden; bl.a. den første del af værket om den filosofiske og historiske kontekstlæsning og dennes betydning. Dette leder hen til værkets egentlige kerne og konkrete omdrejningspunkt; indføringen i det barokke samt en forståelsesramme for det. Den sidste gren handler om myten og hvordan denne kan problematiseres. Underliggende er tillige en indføring og problematisering af den tyske folkeånd.

Benjamin har dannet skole for nytænkning indenfor litteraturvidenskaben, men teoretikere som Horkheimer og Adorno ligger i tættest forlængelse. Nietzsches tragedieteori kan være et godt supplement til forståelse.

Svært tilgængeligt litteraturteoretisk værk for en snæver kreds af litteraturhistorikere og studerende. Denne udgave er især brugbar for studerende pga. den udførlige introduktion ved oversætter Sofie Kluge.


Kristeligt dagblad

d. 18. mar. 2014

af

af

Lars Christiansen

d. 18. mar. 2014


Standart

Årg. 28, nr. 4 (2014)

af

af

Karen-Margrethe Simonsen

Årg. 28, nr. 4 (2014)