Bøger / faglitteratur

Det ufattelige liv : evolution, bevidsthed, religion, eksistens


Beskrivelse


Et forsøg på at se molekylærbiologi, evolutionsteori, menneskets afstamning, bevidsthedsproblemet samt sprog og kultur under en samlet synsvinkel. Med et bud på hvad de biologiske opdagelser burde betyde for vores mentalitet.

Anmeldelser (13)


Bibliotekernes vurdering

d. 18. maj 2000

af

af

Søren Brunbech

d. 18. maj 2000

Den danske professor i biokemi, Bent Foltmann, har i sit otium skrevet en meget læseværdig bog, hvor han i en almindelig tilgængelig form indfører læseren i den moderne biologi og dens perspektiver for forståelsen af den menneskelige bevidsthed. Evolutionsteorien er grundlaget for den moderne biologi, og bogen gennemgår i brede træk den biologiske evolution fra livets begyndelse og frem til udviklingen af den menneskelige hjerne. Men herfra bevæger Foltmann sig væk fra den sikre naturvidenskabelige grund med et bud på en forklaringsmodel for udviklingen af den menneskelige bevidsthed. Slutstenen er evnen til at danne abstrakte omverdensbilleder, som han ser som den afgørende forskel mellem mennesker og dyr. Og han vover sig med stor indsigt i de humanistiske videnskaber ud i en evolutionsbiologisk baseret tolkning af bevidsthedsfænomener, der bl.a. omfatter en kritik af Freuds psykoanalyse, og et forsøg på at forklare menneskets religiøse disposition. Bagest er der en ordliste over fagudtryk, noter og register. Foltmanns på en gang nøgterne og meget perspektivrige fremstilling af den moderne biologi henvender sig bl.a. til læsere af de senere års mange populære naturvidenskabelige bøger inden for området, og den vil nok også finde anvendelse i undervisningssammenhæng.


Bibliotekernes vurdering

d. 5. maj 2008

af

af

Søren Brunbech

d. 5. maj 2008

Læsere uden særligt kendskab til biologi har her mulighed for at få et samlet overblik over den moderne forskning på området og de konsekvenser den har for vores erkendelse.

En spændende og læseværdig populærvidenskabelig fremstilling af den moderne evolutionsbiologis resultater. Professor emeritus Bent Foltmann har en baggrund som biokemiker og kobler sin indsigt som naturvidenskabsmand med en bred viden om bl.a. sprog, filosofi og religion, og han fremsætter sin egen hypotese om bevidsthedens udvikling. Foltmann formår at formidle det vanskelige stof uden at læseren føler sig snydt for mellemregningerne og uden at forsøge at skjule alle de huller der stadig er i forskernes viden.

Bogen kom i første udgave i år 2000, og samme år kom en let revideret paperback-udgave. I den nye udgave er ca. en tredjedel af stoffet nyskrevet, bl.a. er den meget nye viden om den menneskeligre arvemasse medtaget Tidligere udgavers farvetavler er udeladt, uden at det kan begrunde at man behøver gemme dem.

En velskrevet populærvidenskabelig fremstilling, der giver læseren et overblik over den moderne biologis resultater, fra Darwin til vore dages kortlægning af arvemassen, og hvor forfatteren sandsynliggør den biologiske baggrund for bevidsthedsdannelsen og diskuterer de konsekvenser det har for vores livsforståelse.


Information

d. 5. juni 2000

af

af

Peter Hyldgård

d. 5. juni 2000


Berlingske tidende

d. 30. maj 2000

af

af

Nils Gunder Hansen

d. 30. maj 2000


Information

d. 17. apr. 2000

af

af

Morten Kringelbach

d. 17. apr. 2000


Ingeniøren

Årg. 26, nr. 33 (2000)

af

af

Kim A. Hueg

Årg. 26, nr. 33 (2000)


Aktuel naturvidenskab

2000, nr. 5

af

af

Steffen B. Petersen

2000, nr. 5


Gymnasieskolen

Årg. 91, nr. 20 (2008)

af

af

Janne Aaris-Sørensen

Årg. 91, nr. 20 (2008)


Aktuel naturvidenskab

2008, nr. 3

af

af

Carsten R. Kjaer

2008, nr. 3


Ugeskrift for læger

Årg. 162, nr. 44 (2000)

af

af

Christian Brahe Pedersen

Årg. 162, nr. 44 (2000)