Bøger / faglitteratur / jubilæumsskrifter

Diabetes og Danmark


Beskrivelse


Udgivet i forbindelse med Steno Diabetes Centers 75-års jubilæum.


Anmeldelser (2)


Bibliotekernes vurdering

d. 17. juni 2008

af

af

Ellen Lind Jensen

d. 17. juni 2008

Bogen henvender sig til forskere indenfor lægevidenskab, men kan læses af enhver med interesse for videnskabshistorie og navnlig diabetesområdet, hvor Danmark har indtaget og stadig indtager en fremtrædende rolle.

Bogen er blevet til i anledning af Steno Diabetes Centers 75 års og Hagedorn Research Institute's 50 års jubilæum. Bogen er redigeret af 3 diabetesforskere, der ikke selv har bidraget, men valgt rollen som sparringspartnere overfor de håndplukkede bidragydere, der er blevet bedt om at fortælle om den historiske udvikling inden for hvert deres forskningsfelt. De har fået lov at formulere sig efter eget ønske, hvorfor artiklerne har en ret uensartet læsbarhed og appel i forskellige retninger, hvilket ikke skal forstås som nogen kritik. Illustrationer og referencelister, men desværre ingen registre.

Om dele af diabetes' og insulinets dramatiske historie kan læses i August og Marie Krogh, 1997 og Banting, Best og insulinet, 2004. Ingen af dem giver dog en så bred fremstilling som nærværende.

Jubilæumsskrift for hele 2 instanser med tilknytning til diabetes. Bogen former sig som en antologi af forskellige bidrag, der tilsammen tegner et billede af diabetesforskningens historiske og nutidige situation i Danmark, som altid har været langt fremme i så henseende. Næppe en nødvendig anskaffelse i mellemstore og mindre biblioteker grundet en ret beskeden forventet efterspørgsel.


Ugeskrift for læger

Årg. 170, nr. 12/13 (2008)

af

af

Henrik R. Wulff

Årg. 170, nr. 12/13 (2008)