Bøger / faglitteratur

Didaktikken og individet : når senmoderne elever skal lære


Anmeldelser (2)


Bibliotekernes vurdering

d. 19. dec. 2005

af

af

Hans-Christian Uth

d. 19. dec. 2005

En revurdering af didaktikken og dannelsesbegrebet i senmoderniteten er hvad der gives af bogens tre forfattere: Mads Hermansen, Elsebeth Jensen og John Krejsler. Det er første gang der gives et samlet overblik over didaktikkens problemer og muligheder i vores individualiserede verden. Forfatterne har meget forskellige tilgange til temaet, men de har gennem tæt dialog formået at skabe en helhed og et overblik som er prisværdigt. Bogen henvender sig først og fremmest til den studerende, men også på lærerværelserne vil den kunne kvalificere både debatten, refleksionen og den praktiske undervisningsplanlægning. Bogens første kapitler af John Krejsler beskriver fordele og ulemper ved en individualitets-didaktik og diskuterer begreberne magt, disciplin og dialog. Mads Hermansen beskriver i tredje kapitel læringsbegrebet ud fra en psykologisk synsvinkel med vægt på det narrative, og Elsebeth Jensen giver i fjerde og femte kapitel et godt overblik over didaktikkens historie og bud på en mulig, konkret senmoderne didaktik. Alle bogens afsnit er forsynet med forslag til diskussioner og overvejelser; disse vil være mest relevante i uddannelsessammenhænge. Bogen rummer indholdsfortegnelse, international litteraturliste og omfattende stikordsregister.


Folkeskolen

Årg. 123, nr. 40 (2006)

af

af

Helle Bjerresgaard

Årg. 123, nr. 40 (2006)