Bøger / faglitteratur

Didaktisk design i dansk : digital planlægning og praksis


Beskrivelse


multimodale tekster, web 2.0, interaktiv tavle, tablets, internet.

Informationer og udgaver