Bøger / faglitteratur

Didaktiske ambitioner : alle elever med


Beskrivelse


Om hvordan folkeskolen kan videreføres, og ambitioner og læringsniveau kan styrkes via en kvalificering af den darwinistiske skoleudvikling. Med bud på, hvad undervisningen, læreren, skolen og skoleledelsen skal bidrage med for at få alle elever med.

Anmeldelser (3)


Bibliotekernes vurdering

d. 16. dec. 2015

af

af

Boy Olesen

d. 16. dec. 2015

En udfordring er der særlig fokus på i skolen, nemlig at få alle med. Aktører i skolen, studerende og andre med interesse for skolen, får her en meget relevant bog.

Bogen indledes med en kort skole-historisk gennemgang fra 1800-tallets stændersamfund til det globaliserede vidensamfund med 95%-målsætningen. Derefter redegøres der for, at den didaktiske udvikling minder om Darwins udviklingslære, det kommer nedefra og lader sig ikke styre med politiske og bureaukratiske midler, det er en selvorganiserende udvikling fx afprøves nydannelser, og det der fungerer overlever. Udviklingen kommer i bølger, for så igen at blive glemt eller nedtonet fx tidligere, cooperative learning og i dag, en synlig læringsbølge. Mange politiske og økonomiske værktøjer virker ikke i skolen, det der virker er: engagerede, ledende lærere, godt klassemiljø, lærerens faglighed, kontakten til eleverne, feedbacken til eleverne, klarhed i undervisningens mål. Der kommes med bud på, hvad undervisningen, læreren, skolen og skoleledelsen, skal bidrage med for at løfte udfordringen, at få alle med.

Med forskningsmæssig belæg problematiseres der over måden hvorpå man forsøger at topstyre skolens undervisning, og dermed fratage den vigtigste aktør, læreren, autonomien over den undervisning der medfører de bedste læringsresultater. Bogen er meget velskrevet og formuleret i et lettilgængeligt sprog.

Kan sammenlignes med Effektiv undervisning, der dog er mere omfangsrig.


Fagbladet folkeskolen [online]

d. 14. jan. 2016

af

af

Sten Larsen

d. 14. jan. 2016


Dansk kirketidende

Årg. 168, nr. 4 (2016)

af

af

Morten Kvist

Årg. 168, nr. 4 (2016)