Bøger / faglitteratur

Digital dannelse : børns og unges mediebrug og -læring inden for og uden for institutionerne


Beskrivelse


Belysning af hvad børn og unge bruger de digitale medier til i dagligdagen og af det forhold, at fritidens mediebrug er både bredere og mere avanceret end den brug af medier, der finder sted inden for institutionerne, for eksempel skolen, hvor bogen stadig er det foretrukne læremiddel.

Anmeldelser (3)


Bibliotekernes vurdering

d. 9. okt. 2009

af

af

Henrik Munch Jørgensen

d. 9. okt. 2009

Digitale medier er en stigende del af børns hverdag. Både i skole- og institutionssammenhænge, men især i fritidssammenhænge, hvor mediebrugen samtidig adskiller sig væsentligt fra skolesammenhænge. Denne bog ser på, hvad børn og unge anvender digitale medier til i deres dagligdag med fokus på førskolebørn (3-6 år) og skolebørn (7-15 år). Bogen henvender sig til pædagoger, lærere og andre, som arbejder med børn eller er i gang med en pædagogisk uddannelse. Bogen kan samtidig også bare læses af interesse, for det er spændende læsning.

Lotte Nyboe er lektor i medievidenskab og har deltaget i forskningsprojekter om børn, unge, kultur, kommunikation, læring og digitale medier. I denne bog fortæller hun om børns brug af medier i en digitaliseret verden under hastig udvikling, hvor bl.a. skolerne halter efter udviklingen, og diskuterer konsekvenserne af denne divergens. Hvad gør vi som professionelle for at hjælpe børn og unge med at begå sig i denne digitaliserede verden?.

Titlerne Børn, medier og marked, 2007 og Skolekultur mediekultur, 2005 kan anbefales som supplement til denne titel.

Vedkommende og aktuel udgivelse om en digital verden i hastig udvikling.