Bøger / faglitteratur

Digitalt dansk : mediedidaktik 2.0


Beskrivelse


Medievante børn og unge lærer, trods deres fascination og udstrakte brug af it, ikke af sig selv at omgås medier på en måde, der modsvarer samfundets krav om it-kompetencer. Dansklæreren er katalysator og organisator for elevernes erfaringsdannelse og refleksioner over mediernes muligheder – alt sammen med henblik på styrkelse af fagligheden og opbyggelse af elevkompetencer, der efterspørges i videnssamfundet. Forfatterne beskriver en række karakteristiske mediegenrer, som i større eller mindre grad er forbundet til det interaktive web. Der er således kapitler om computerspil, elektroniske reklamer, film, tv, medieproduktion samt om en række oplagte web 2.0 applikationer. Digitalt dansk henvender sig til læsere, der interesserer sig for den mængde af didaktiske muligheder, der er knyttet til elevers anvendelse af web 2.0, primært lærerstuderende og lærere, men også andre der er beskæftiget med web-baseret læring.

Anmeldelser (2)


Bibliotekernes vurdering

d. 27. maj 2011

af

af

Bodil Pedersen

d. 27. maj 2011

Bogen henvender sig til alle, der beskæftiger sig med faget dansk - både i folkeskolen, men også i ungdomsuddannelserne. Desuden er den relevant for lærerstuderende.

Bogen giver en meget bred beskrivelse og analyse af web 2.0-baseret arbejde i faget dansk. Som det anføres i forordet, er bogens forskellige artikler skrevet af en forfattergruppe, der allerede har gode erfaringer med web 1.0. Bogen er meget overskueligt opbygget. Den har indledningsvis en karakteristik af web 2.0, og herefter uddybes de relevante og aktuelle emner som fx interaktive muligheder og udfordringer i web 2.0, børn, unge og medier efterfulgt af artikler om multimodal oplevelse og erfaringsdannelse, at se film, at se tv, elektroniske reklamer, computerspil og medieproduktion. Typisk for artiklerne kombineres karakteristikken af det pågældende område med nogle betragtninger og anvisninger på, hvordan man arbejder med det i danskundervisningen. Et af de essentielle temaer er, hvordan web 2.0 gøres til understøttende læringsredskaber.

Udviklingen på dette område går så hurtigt, at man må sige, at denne udgave er bedste opdaterede her-og-nu-bud på dette felt. Til sammenligning findes Gynther (red) Didaktik 2.0 - læremiddelkultur mellem tradition og innovation, 2010.

Artiklerne er særdeles interessant læsning - skrevet af kompetente og engagerede forfattere. De forbinder teori med praksis og giver stof til eftertanke. Desuden bliver læseren inspireret til at komme i gang med den vigtige og nødvendige del af danskundervisningen, der skal støtte de medievante elever i deres identitetsdannelse og give dem en kvalificeret undervisning i de sociale medier og kommunikationsværktøjer. Dansklæreren spiller en vigtig rolle, og ikke mindst derfor er bogen et must både for nutidens og fremtidens dansklærere - og for andre med interesse for web-baseret læring. Der findes en omfattende litteraturliste til yderligere inspiration.


Fagbladet folkeskolen [online]

d. 25. juli 2011

af

af

Kristian Nøhr Jensen

d. 25. juli 2011Informationer og udgaver