Bøger / faglitteratur

Mediedidaktik - i teori og praksis


Beskrivelse


Elevernes forkundskaber på medieområdet udvikler sig hastigt. Men deres analytiske og produktive færdigheder følger ikke altid med udviklingen. Mediedidaktik i teori og praksis er en grundbog, der kombinerer produktion og analyse på baggrund af forskningsbaseret viden. Her belyses centrale og grundlæggende aspekter ved medieundervisning i folkeskolens danskfag, med udgangspunkt i teori om multimodalitet. Det mediedidaktiske fokus er at lære eleverne at producere og analysere tekster knyttet til forskellige medier, teknologier, repræsentationsformer og genrer. En forudsætning for, at eleverne kan udtrykke sig, er, at de lærer at beherske teknologierne bag medierne. Derfor har denne bog et praktisk fokus, som med trin for trin-anvisninger konkret peger på de mulige koblinger mellem produktive og analytiske aktiviteter i undervisningen. Bogens hjemmeside indeholder øvelser og baggrundsmateriale. Læseren kan få adgang til hjemmesiden via e-nøglen, der er indsat i bogen.

Anmeldelser (2)


Bibliotekernes vurdering

d. 27. maj 2011

af

af

Henrik Munch Jørgensen

d. 27. maj 2011

Denne grundbog i mediedidaktik er relevant læsning for studerende på læreruddannelsen og lærere i al almindelighed, som skal undervise i medier, da bogen giver god hjælp til planlægning og gennemførelse af medieundervisning i folkeskolen. Hovedfokus er på medier i faget dansk, men andre fagområder kan også sagtens anvende bogen.

Bogen kombinerer teori og praksis godt ved at give læseren et solidt teoretisk fundament til at kunne undervise i medier, samtidig med at kapitlerne er skrevet praksisrettet og derfor indeholder mange relevante refleksionsspørgsmål og øvelser, som lærere forholdsvis let kan inddrage i egen medieundervisning. Bogen har en meget tydelig opdeling i emnerne: introduktion til mediedidaktik, multimodalitet, medieproduktion, lyd, webtekster, film og computerspil. De enkelte emner kan læses og anvendes uafhængigt af hinanden og i den rækkefølge, man selv ønsker. Bogen giver adgang til en hjemmeside, som indeholder øvelser og baggrundsmateriale.

Yderligere fordybelse i emnet kan fås via titler som Medieanalyse og relevans : grundbog i medieanalyse, 2010 og Danskfagets it-didaktik, 2007.

Velstruktureret og meget praksisrettet udgivelse om medier, som opkvalificerer og letter arbejdet betydeligt for lærere i folkeskolen, der skal undervise i medier.


Fagbladet folkeskolen [online]

d. 25. juli 2011

af

af

Kristian Nøhr Jensen

d. 25. juli 2011