Bøger / faglitteratur

Døgninstitutionen


Anmeldelser (4)


Bibliotekernes vurdering

d. 17. maj 2011

af

af

Jytte Kjær Schou

d. 17. maj 2011

En akademisk antologi, især henvendt til studerende, socialpædagoger, psykologer og det øvrige personale på døgninstitutioner.

Antologien er skrevet af forskere og præsenterer resultater fra et forskningsprojekt om døgninstitutionens hverdag og vilkår ved Det Nationale Forskningscenter for Velfærd samt erfaringer fra en række feltbaserede studier. De enkelte bidragydere sætter fokus på forskellige aspekter af institutionsanbringelse, og der tegner sig et billede af en række indbyggede modsætninger, som fx den uheldige sammenblanding af straf og rehabiliterende behandling på de lukkede institutioner og institutionernes forskellige overordnede ideologier, som kan gøre det mere eller mindre svært at "se" det enkelte barn. Et afsluttende kapitel opsummerer de behandlede temaer og opstiller en række centrale forhold, som man fremover kan arbejde på at ændre inden for de givne rammer. Sproget er akademisk uden overdreven brug af fagterminologi, og hvert kapitel afsluttes med henvisninger til videnskabelig litteratur på flere sprog.

Med sin præsentation af nyere forskningsresultater på området med fokus på centrale problemstillinger er bogen et nyttigt supplement til den videnskabelige litteratur om døgninstitutioner.

En antologi på et højt fagligt niveau, der samler en række nyere danske forskningsresultater om børn og unges institutionsanbringelse og stiller skarpt på de indbyggede modsætninger, som påvirker det socialpædagogiske arbejde og de anbragte børn og unges hverdagsliv.


Politiken

d. 13. aug. 2011

af

af

Per Schultz Jørgensen

d. 13. aug. 2011


Social kritik

Årg. 23, nr. 128 (2011)

af

af

Benny Lihme

Årg. 23, nr. 128 (2011)Informationer og udgaver