Bøger / faglitteratur

Drengen, der voksede op som hund : hvad vi kan lære af traumatiserede børn om tilknytning, tab og heling


Beskrivelse


Gennem en lang række cases med børn, der er traumatiseret af at have oplevet krig eller folkedrab, af at være vokset op i et skab eller et bur, have været vidne til mord på forældrene eller været udsat for vold i hjemmet, forklares om Bruce Perrys strategier for behandling af børn, der har været udsat for ekstrem stress. Hvad sker der i hjernen, når et barn udsættes for ekstrem stress? Hvordan kan disse børn hjælpes?

Anmeldelser (6)


Bibliotekernes vurdering

d. 20. sep. 2011

af

af

Alma Lind Jensen

d. 20. sep. 2011

Bogen handler om omsorgssvigtede børn i den absolut allertungeste ende. Den beskriver en lang række tilfælde med stor menneskelig indsigt og kærlighed. Bogen kan læses af fagpersoner, som kommer i berøring med alvorligt omsorgssvigtede børn, men kan også læses udenfor fagkredse af alle voksne som måtte interessere sig for emnet.

"Drengen der voksede op som hund" er kun én af de mange børneskæbner, vi møder i denne bog, der er skrevet af børnepsykiater Bruce D. Perry, en internationalt anerkendt kapacitet indenfor området, i samarbejde med Maia Szalavitz, journalist med speciale i videnskab og sundhed. Gennem denne række af klientberetninger får vi et indblik i Perrys metoder og de teorier og videnskabelige fakta, der ligger til grund. Læsningen af disse beretninger er hjerteskærende, da der er tale om børn der har været udsat for alvorlige tab og gruopvækkende traumer. Samtidig er det opløftende læsning, fordi alle beretningerne rummer håb og i flere tilfælde en lykkelig udgang.

Der findes en del bøger med fortællinger om omsorgssvigtede børn og terapeutens/psykologens/pædagogens arbejde med dem - senest I sku' bare ha' set mig, 2011. Men den minder mig også om Kærlighedens bøddel og andre psykoterapeutiske fortællinger, 3. udgave 2007.

Det er ikke solstrålehistorier i denne samling af børnepsykiatriske fortællinger om børn, der har været udsat for kolossale lidelser. Alligevel står vi som læsere tilbage med et håb og en dybere indsigt i, hvad der former et menneske.


Bibliotekernes vurdering

d. 15. maj 2019

af

af

Grethe Lorentzen

d. 15. maj 2019

Casestories, der belyser de konsekvenser som omsorgssvigt og barndomstraumer har med hensyn til neurale og adfærdsmæssige forstyrrelser, samt sociale og psykiske problemer. Til psykologer, psykiatere og andre interesserede i behandlingen af traumatiserede børn.

Gennem klientberetninger fortæller Bruce Perry, børnepsykiater og mangeårig forsker i barndomstraumer, om børn, han har haft i behandling, og om egen faglige udvikling. Børnene er misrøgtede, omsorgssvigtede, har været udsat for overgreb, eller har fx set deres forældre blive myrdet. I beretningerne belyser BP videnskabelige teorier om hjernens udvikling, og den neurosekventielle metode (Neurosequential model of therapeutics NMT) han anvender i sin terapi. Han viser hvordan terapeutisk intervention i arbejdet med traumatiserede børn kan gøres mere målrettet.

De indsigtsfulde og hjerteskærende beretninger om ekstremt traumatiserede og stressede børn og det terapeutiske arbejde med dem kan læses af både fagfolk og lægmænd. Bogen er ordrig, men let læst.

I forhold til 1. udgave af Drengen, der voksede op som hundMentalisering i mødet med udsatte børn er der i denne 2. udgave tilføjet et nyt kapitel, arbejdsspørgsmål til behandlere, kommentarer og efterord af psykolog Jesper Birck om BP's behandlingsmetode. Mentalisering i mødet med udsatte børn er en guide til professionelle, der kommer i berøring med traumatiserede børnI forhold til 1. udgave af Drengen, der voksede op som hund er der i denne 2. udgave tilføjet et nyt kapitel, arbejdsspørgsmål til behandlere, kommentarer og efterord af psykolog Jesper Birck om BP's behandlingsmetode. er en guide til professionelle, der kommer i berøring med traumatiserede børn.


Pædagogisk psykologisk tidsskrift

Årg. 56, nr. 5/6 (2019)

af

af

Henning Strand

Årg. 56, nr. 5/6 (2019)