Bøger / faglitteratur / lærebøger


Detaljer


...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...


Indhold

Indholdsfortegnelse: Introduktion til driftsøkonomi (Om driftsøkonomi ; Virksomhedens markedsmæssige baggrund og værdikædeanalysen ; Forsyningskæden - Supply Chain Management ; Modelanvendelse i driftsøkonomien) ; Grundlaget for virksomhedens overskud - Virksomhedens målsætning ; Grundlaget for virksomhedens overskud - Virksomhed og marked (Efterspørgsel og afsætning ; Virksomhedens handlingsparametre ; Produktlivskurven og prisparameteren ; Afsætning og omsætning) ; Grundlaget for virksomhedens overskud - Virksomhedens omkostningsforhold (Variable og faste omkostninger ; Produktkalkulen) ; Grundlaget for virksomhedens overskud - Virksomhedens overskud (Prioritering ved knap kapacitet) ; Grundlaget for virksomhedens overskud - Break-even-analyser (nulpunktsanalyser) ; Lineær programmering - Introduktion til lineær programmering ; Lineær programmering - Planlægningssituationen ; Lineær programmering - Løsning af modellen ; (Forklaring til den grafiske løsning ; ; Matematisk bestemmelse af den optimale løsning; ; Løsning med Excel Problemløser) ; Lineær programmering - Følsomhedsanalyse og skyggepriser ; ; Lineær programmering - Forudsætning for anvendelse af lineære programmeringsmodeller ; ; Lineær programmering - Praktisk eksempel på anvendelse af lineær programmering ved brug af Excel ; ; Virksomhedens produktionsforhold - Produktion og produktionsfaktorer ; ; Virksomhedens produktionsforhold - Produktionsfunktioner ; ; Virksomhedens produktionsforhold - Den lineære produktionsfunktion ; ; Virksomhedens produktionsforhold - Den S-formede produktionsfunktion ; ; Virksomhedens produktionsforhold - Produktionsfunktioner med flere produktionsfaktorer (Substitutionskurver og isokvanter ; Anvendelse af produktionsfaktorer uden mulighed for substitution ; Anvendelse af produktionsfaktorer med mulighed for substitution ; Fastlæggelse af omkostninger og ekspansionsvej) ; Virksomhedens produktionsforhold - Indlæringskurven ; Virksomhedens omkostningsforhold - Omkostninger ; Virksomhedens omkostningsforhold - Grundlæggende omkostningsbegreber ; (Totale, faste og variable omkostninger ; Enhedsomkostninger ; Meromkostning ; Grænseomkostninger ; Sammenhængen i omkostningstyperne) ; Virksomhedens omkostningsforhold - Lineære forløb af grænseomkostninger og beregning af variable omkostninger ; Virksomhedens omkostningsforhold - Valg mellem forskellige produktionsmetoder ; Virksomhedens omkostningsforhold - Driftsøkonomiske beslutninger ; Virksomhedens omkostningsforhold - Afsluttende bemærkninger omkring faste og variable omkostninger ; Virksomhedens omkostningsforhold - Ikke lineære omkostningsforløb ; (Forskellige forløb af variable omkostninger ; Det spejlvendt S-formede omkostningsforløb ; Omkostningsmæssig tilpasning) ; Virksomhedens markedssituation - Markedets efterspørgsel ; (Virksomhedens markedskendskab ; Efterspørgsel og efterspørgselsdeterminanter ; Prisens betydning for forbrugerens efterspørgsel og udgift ; Grænseomsætning ; En vares priselasticitet (prisfølsomhed) ; Prisen på andre varer - priskrydselasticitet ; Den samlede markedsefterspørgsel ; Fra efterspørgsel til afsætning) ; Virksomhedens markedssituation - Markedsformer ; Virksomhedens markedssituation - Oversigt over markedsformer/konkurrenceformer ; (Fuldkommen konkurrence ; Monopol ; Monopolistisk konkurrence ; Delvist monopol (prisførerskab) ; Duopol ; Oligopol) ; Virksomhedens markedssituation - Fastlæggelse af markedsefterspørgselskurver og afsætningskurver ; Prisoptimering - Metoder og forudsætninger ; Prisoptimering - Prisoptimering under forskellige markedsformer ; (Fuldkommen konkurrence (mængdetilpasning) ; En vares udbudskurve - prisundergrænsen ; Monopol (pristilpasning) ; Monopolistisk konkurrence (pristilpasning) ; Monopolprisformlen ; Oligopol) ; Prisoptimering - Kapacitetsbegrænsninger og kapacitetsspring ; Prisoptimering - Markedsføringsindsatsens indflydelse på prisoptimeringen ; Prisoptimering - Prisdifferentiering ; Prisoptimering - Prisoptimering på to markeder ; (Prisdifferentiering, når det ene marked har monopolistisk konkurrence, og det andet marked har en fast pris ; Prisoptimering på to markeder med monopolistisk konkurrence med prisdifferentiering) ; Prisoptimering - Prisoptimering på to markeder med monopolistisk konkurrence uden prisdifferentiering ; Prisoptimering - Pris- og produktpolitik ved flervareproduktion ; Prisoptimering - Fra partielle modeller til totale modeller ; Kalkuler og Activity Based Costing - Priskalkulation ; (Omkostningsbaseret priskalkulation ; Konkurrentbaserede priser og den retrograde kalkulation ; Åbne kalkulationer) ; Kalkuler og Activity Based Costing - Activity Based Costing ; Kalkuler og Activity Based Costing - ABC og produktrentabilitet hos Eltron A/S - en konkret case ; Kalkuler og Activity Based Costing - Kunderentabilitet ; Kalkuler og Activity Based Costing - Target costing/pricing ; Kalkuler og Activity Based Costing - ABC-metoden og budgettet ; Kalkuler og Activity Based Costing - Fordele og ulemper ved ABC-systemet contra traditionelle fordelingsmetoder ; Bilag Vigtige og nyttige regler i driftsøkonomi ; Hvad du skal kunne) ; Opgaver ; (Introduktion til driftsøkonomi ; Grundlaget for virksomhedernes overskud ; Lineær programmering ; Virksomhedens produktionsforhold ; Virksomhedens omkostningsforhold ; Virksomhedens markedssituation ; Prisoptimering ; Kalkuler og Activity Based Costing)