Bøger / faglitteratur til børn / undervisningsmaterialer

Dyr i sø og å. Bind 3 : Bæver, lappe-dykker, ørred, flod-krebs


Beskrivelse


Om bæveren, lappedykkeren, ørreden og flodkrebsen. For hvert dyr gives en beskrivelse af udseende, føde, levested og fødekædeplacering.

Anmeldelser (3)


Bibliotekernes vurdering

d. 21. feb. 2002

af

af

Steen Agger (skole)

d. 21. feb. 2002

Sidste år udkom de første to bøger i denne fine, lille trilogi om udvalgte dyr i og ved danske søer og åer. De handlede primært om henholdsvis svane, snog, gedde, grøn frø og om odder, guldsmed, ål og hejre. Denne bog fortæller om bæveren, som efter 1000 års fravær blev genudsat i den danske natur i 1999, og om lappedykker, ørred og flodkrebs. De fire arter kan ses på forsiden. Der er også en kort omtale af vandstæren, isfuglen, den kødædende plante, soldug, og et opslag med eksempel på en fødekæde i søen. Der findes mange gode farvefotografier samt akvarellignende tegninger og et par udbredelseskort. Bagest er der stikordsregister. Den veloplagte tekst er verssat i to spalter, og sammensatte ord skrives med bindestreg. Bogen kan læses fra slutningen af 2. klasse, og kan bruges i forbindelse med emnearbejde, til frilæsning og fagligt læsekursus. Opgaver kan hentes på nettet.


Bibliotekernes vurdering

d. 21. feb. 2002

af

af

Else Lerche

d. 21. feb. 2002

Fagbogen er nummer tre i serien om dyr i danske søer og åer. Layoutet er genkendeligt. Farveforsidens collage af fotos viser de omhandlede dyr. Bagsideteksten omtaler hvert dyr kort og henviser til andre bind i serien. Teksten er verssat i en ret stor, åben sats. Den er skrevet i et velformuleret sprog i ret korte sætninger, sammensatte ord har delestreg. Teksten vil fange målgruppen, og den er let at læse og forstå. Den giver viden om dyrenes udseende, føde, unger, tilpasning til omgivelserne og udbredelse i Danmark. Hvert kapitel indledes med en spændende fortalt episode. Det er en god indgang til den mere faktaprægede del af teksten. De mange flotte, klare nærfotos i farver af dyrene og omgivelserne er en væsentlig støtte for teksten. Endvidere giver en del farveakvareller uddybende forklaringer. De fire dyr er bæver, lappedykker, ørred og flodkrebs. Som små mellemstykker mellem kapitlerne er korte afsnit om fx fødekæde, lidt om andre fugle og om sø og mose. Bogen afsluttes med register. Børn fra 9 år vil selv kunne læse om dyrene, mens børn fra 6 år vil lytte interesseret. Der findes kun lidt i samme sværhedsgrad i børnebiblioteket fx Bævere, 1999, Ørred-liv, 1998 og Danske dyr i vandhullet, 1995.


Folkeskolen

Årg. 119, nr. 25 (2002)

af

af

Hans Erik Berthelsen

Årg. 119, nr. 25 (2002)