Bøger / faglitteratur

Dyrk dansk derude : inspiration til danskundervisning i udeskolen


Anmeldelser (2)


Bibliotekernes vurdering

d. 7. maj 2014

af

af

Henrik Munch Jørgensen

d. 7. maj 2014

Inspirationshæftet Dyrk dansk derude er til undervisere, der ønsker at flytte dele af danskundervisningen væk fra klasseværelset og ud i den virkelige verden. Hæftet er relevant læsning for dansklærere og lærerstuderende.

Det at flytte undervisningen ud af klasselokalet er meget oppe i tiden. Det falder naturligt i de naturfaglige fag, men er sværere i de øvrige fag. Dette hæfte giver inspiration til, hvordan danskundervisningen med fordel kan flyttes ud af klasselokalet, ikke kun som adspredelse, men som et fagligt boost. De danskfaglige ideer inspirerer læreren til at sanseliggøre og synliggøre verden for eleverne, så de bedre kan sætte ord på verden og fortælle om den. Hæftet er hurtigt læst og ideerne er nemme at gå til. Hæftet er skrevet af Jens Raahauge, et vægtigt navn i den danskfaglige verden.

Bogen kan læses i samspil med andre titler om udeskoler, som eksempelvis Skolen i virkeligheden : omgivelserne som læremiddel, 2013.

Inspirationshæfte med gode ideer til at flytte danskundervisningen uden for klasseværelset. Hurtigt læst og let at anvende.


Fagbladet folkeskolen [online]

d. 19. juni 2014

af

af

Lars Stubbe Arndal

d. 19. juni 2014