Bøger / faglitteratur / undersøgelser

Effekten af it-støtte på elevers læsefærdigheder : et felteksperiment i Horsens Kommune


Beskrivelse


Undersøgelse af hvorvidt et tilbud med it-støtte i folkeskolen i Horsens Kommune har en effekt på elevers læsefærdigheder, og hvor stor effekten i givet fald måtte være. Med fokus på it-støtteprogrammer, som omsætter tekst til computertale.