Bøger / faglitteratur

Effektfulde indsatser i boligområder til at forbedre børns skolegang og uddannelse og voksnes arbejdsmarkedsparathed : systematisk forskningsoversigt, nr. 2 og 3 af 4


Beskrivelse


SFI har samlet internationale studier, der viser positive effekter af indsatser, der skal forbedre børns skolegang og uddannelse og voksnes arbejdsmarkedsparathed i udsatte boligområder. Formålet med rapporten er at bidrage med inspiration til det boligsociale arbejde i Danmark og bringe større fokus på at arbejde evidensbaseret og målrettet. Rapporten indeholder for det første en systematisk forskningsoversigt, der bidrager med viden om skole- og uddannelsesrettede indsatser, som kan implementeres i en boligsocial kontekst. Indsatserne har til formål at forbedre børns og unges skolerelaterede kompetencer via aktiviteter rettet mod både forældre og børn. For det andet indeholder rapporten en systematisk forskningsoversigt, der bidrager med viden om beskæftigelsesrettede indsatser, som kan implementeres i en boligsocial kontekst. Indsatserne indeholder uddannelse og generel opkvalificering, men også andre type aktiviteter som jobsøgning og mentorforløb. Denne rapport er den anden og tredje af i alt fire forskningsoversigter om internationale boligsociale indsatser der: 1) forebygger kriminalitet, 2) forbedrer børns skolegang og uddannelse og voksnes arbejdsmarkedsparathed og 3) øger børns trivsel og forbedrer forældrekompetencer. Rapporterne indgår som en del af den samlede evaluering af Landsbyggefondens 2011-14 midler til udsatte boligområder.