Bøger / faglitteratur til børn

Egypten


Anmeldelser (2)


Bibliotekernes vurdering

d. 7. nov. 2002

af

af

Marianne Andreasen (skole)

d. 7. nov. 2002

Også denne bog i serien Et land i forandring er indbydende og giver opdaterede og relevante oplysninger om primært geografi og samfundsforhold. Som de øvrige bøger i serien giver denne en kort introduktion til landet. Derefter bliver Egypten beskrevet og perspektiveret i 9 kapitler, der bl.a. handler om natur, ressourcer, miljø, befolkning og turisme. Luft- og vandforurening samt de forandringer befolkningstilvæksten og migrationen har for den enkelte borger bliver godt forklaret, og også de meget store udfordringer Egypten har med at uddanne og skaffe arbejde med en acceptabel løn til flest mulige egyptere. De store fremskridt, der trods stor befolkningstilvækst er sket inden for disse områder i de sidste 40 år, bliver beskrevet udmærket. Teksten er gennemillustreret med gode, relevante farvefotos, kort og statistik og i tekstbokse fortæller almindelige egyptere om deres liv, fint tilpasset brødteksten. Til sidst en beskrivelse af Danmarks samarbejde med Egypten, så stikord, ordliste og litteraturhenvisning. Af de nyere titler er f.eks. Egypten (10/2002) ikke lige så let tilgængelig som denne. Målgruppen er fra 6. kl. og op til brug i geografi, opgaveskrivning og almindelig orientering om landet.


Bibliotekernes vurdering

d. 7. nov. 2002

af

af

Ulla Møller

d. 7. nov. 2002

Den tolvte titel i forlagsserien Et land i forandring, der kan bruges af børn og unge fra 12 år i forbindelse med opgaveløsning. Bogen om Egypten fortæller i ni afsnit af forskellig længde om et land, hvor kontrasterne mellem en ældgammel kultur og et moderne samfund med en kæmpemæssig befolkning er store og præger udviklingen. Efter en lille præsentation af millionbyen Cairo følger et ultrakort historisk overblik. Herpå skildres klima- og landskabsformer, miljø- og naturressourcer. De næste afsnit beskæftiger sig med menneskelige ressourcer og skildrer befolkningens evne til at tilpasse sig nye livsvilkår. Sproget er kort og præcist og på begrænset plads formidles et væld af oplysninger. Styrken ved denne serie er dog især de korte interviews, hvor en række indbyggere, der repræsenterer forskellige aldersklasser og erhverv, fortæller hvordan de oplever landets udvikling. Illustrationsmaterialet er godt. Først og fremmest aktuelle farvefotos af mennesker og steder, der viser mangfoldigheden i befolkningen og landskaberne og uddyber teksten, men også enkelte grafer til belysning af udviklingen. Afslutningsvis ses et afsnit om samhandlen mellem Danmark og Egypten og en litteraturliste med nyere titler, der er relevante for målgruppen.Informationer og udgaver