Bøger / faglitteratur til børn

Frankrig


Anmeldelser (3)


Bibliotekernes vurdering

d. 22. aug. 2002

af

af

Lasse Andersson (skole)

d. 22. aug. 2002

En god og reel fagbog. I tretten opslag giver bogen alle væsentlige informationer om Frankrig i dag. Landets geografi, klima, befolkning, økonomi, styreform m.m. bliver beskrevet. De enkelte opslag består af en læsevenlig brødtekst, gode farvefotos, diverse kort, statistikker, diagrammer og faktarammer. Desuden er der på stort set alle sider henvisning til relevante internetadresser med en kort beskrivelse af adressens indhold. Opslagenes layout er tiltalende og inspirerende. Bag i bogen findes ordforklaring og stikordsregister. Teksten kan læses fra 6. klasse, og bogen kan benyttes til undervisning og projektarbejde. I samme serie findes også Irland, Australien og Storbritannien. Af nyere titler om Frankrigs geografi kunne jeg kun finde Virginia Chandlers Frankrig (2002) der indeholder mange af de samme data som denne titel, men er mere fokuseret på landets forandringer.


Bibliotekernes vurdering

d. 22. aug. 2002

af

af

Ulla Møller

d. 22. aug. 2002

En af foreløbigt fire titler for de 12-14-årige i en ny forlagsserie Landedata fra forlaget Flachs. Bøgerne er identisk opbyggede med 13 dobbeltopslag, der i en kort tekst, fotografier og grafer beskriver landet, samt emner som befolkning, erhverv, uddannelse, kulturliv og relationer til den øvrige verden. Hvert kapitel er forsynet med henvisning til internetadresser, der åbner mulighed for at skaffe supplerende altid aktuelle informationer om landet. Flere af disse er dog på fransk og derfor næppe umiddelbart anvendelige for bogens målgruppe. Sidst i bogen ses en såkaldt database, med en række korte facts om landet. Bogens tekst er kort, men suppleres af mange grafiske fremstillinger, der er tydelige og lette at aflæse. I øvrigt består billedmaterialet af et par udmærkede farvefotos på hvert dobbeltslag, hvor de illustrerer det tema, der behandles. Bogen er en udmærket kort første introduktion til Frankrig i forbindelse med opgaveløsning, men den bør suppleres med anden nyere litteratur om landet. Her kan bl.a. nævnes Virginia Chandler Frankrig i serien Et land i forandring, der udkom tidligere på året, 2002/21 også hos Flachs, og som er langt mere grundig og analyserende.


Bibliotekernes vurdering

2006

af

af

Lasse Andersson

2006

En meget informationsrig og velskrevet bog om Frankrig. I 14 kapitler gennemgår bogen alle væsentlige områder vedrørende Europas tredjestørste nation. Af de mange forskellige temaer der behandles kan bl.a. nævnes: Historie, landskab, klima, styreform, økonomi, undervisning og kultur. Den tospaltede brødtekst er velskrevet, men også krævende. Den er mættet med talmateriale og kræver nogen basisviden. Selv om bogen er oversat er den fint bearbejdet, da der hist og her refereres til danske forhold. De enkelte opslag fremtræder harmoniske med fine illustrationer, statistikker, faktabokse m.m. Det er en fornøjelse at læse en fagbog, der tillader sig at gå i dybden og perspektivere. Bogen fremhæver Frankrigs mange styrker, men lægger ikke skjul på de problemer, landet også har at slås med. Teksten kan læses fra 13 år og er meget velegnet til undervisningsbrug. Bag i bogen findes litteraturliste, stikordsregister, ordforklaring og internetadresser.