Bøger / faglitteratur

Elevens læring og udvikling : at skabe fællesskaber og lede læreprocesser


Beskrivelse


Kapitlerne er alle fulgt op af studiespørgsmål og opgaveforslag, som giver anledning til, at de studerende tænker teori og praksis sammen med henblik på handling.

Anmeldelser (1)


Bibliotekernes vurdering

d. 28. okt. 2019

af

af

Boy Olesen

d. 28. okt. 2019

Bogens titel, "Elevens læring og udvikling", er navnet på et af kompetenceområderne i læreruddannelsen, og beskæftiger sig med lærerens almene kompetencer til at tage vare på elevens læring og udvikling. Den henvender sig fortrinsvis til lærerstuderende.

Kompetenceområdet udfoldes i otte par af videns- og færdighedsmål, der har hvert sit kapitel, fx "Læring" med beskrivelse af forskellige læringstyper, "Udvikling" med en beskrivelse af den kognitive, sproglige og følelsesmæssige udvikling, og "Relationer" omhandlende lærerens arbejde med at understøtte elevens faglige, sociale og personlige udvikling. "Klasseledelse", "Kommunikation og samarbejde", "Vejledning", "Konflikt" og "Inklusion" er titler på bogens øvrige kapitler. Alle kapitler indeholder studiespørgsmål og øvelser.

En god og velskrevet bog, der først og fremmest brillerer med sin meget overskuelige struktur med mange afsnits- og kapitelinddelinger. Bogen gør det meget tydeligt, hvad der forventes at den enkelte studerende kender til, fx er der ved hver af de otte områder beskrevet hvilken viden, forståelse og hvilke kompetencer der skal være tilstede. Alle kapitler indledes med de kompetence- videns- og færdighedsmål, der knytter sig til netop dette kapitel.

Bogen kan relateres til Formålsdrevet uddannelse og undervisning.Informationer og udgaver