Bøger / faglitteratur

Elevers læring og udvikling - også i komplicerede læringssituationer


Anmeldelser (4)


Bibliotekernes vurdering

d. 18. juli 2014

af

af

Hans-Christian Uth

d. 18. juli 2014

Bogen retter sig først og fremmest mod læreruddannelsens fagområde "Pædagogik og lærerfaglighed", men den vil også kunne anvendes i efteruddannelsessammenhænge for lærere.

Antologiens 17 kapitler falder i fire hovedafsnit, som behandler områderne: Udvikling og relationer, Læring, kommunikation og klasseledelse, Social forståelse og intervention, Samarbejde, vejledning og inklusion. Enkeltkapitlerne behandler emner som: fællesskabet, den lærende hjerne, motivation, køn og mangfoldighed, læring, klasseledelse, læringsmiljøer, årsagsforklaringer, problemadfærd, mobning, inklusion, vejledning og vejledningsfunktioner. Alle kapitler afsluttes med en liste over forslag til videre læsning, og de fleste kapitler endvidere med refleksionsspørgsmål, diagrammer og modeller, cases, diskussionsoplæg og sammenfatninger. Bogen afsluttes med forfatterbiografier, omfattende international litteraturliste og stikordsregister, som muliggør pluklæsning.

Bogen er en revideret udgave af Psykologi for lærerstuderende og lærere fra 2012. Ændringer i læreruddannelsen nødvendig- og retfærdiggør udgivelsen, der har samme omfang som den tidligere.

Teoretisk velfunderet men praksisrettet udgivelse, som fanger de nyeste vinkler og perspektiver inden for sit område.


Fagbladet folkeskolen [online]

d. 19. aug. 2014

af

af

Kirsten Krogh-Jespersen

d. 19. aug. 2014


Danske kommuner

Årg. 47, nr. 4 (2016)

af

af

Grethe Andersen

Årg. 47, nr. 4 (2016)


Specialpædagogik

Årg. 34, nr. 3 (2014)

af

af

Brian Degn Mårtensson

Årg. 34, nr. 3 (2014)Informationer og udgaver