Bøger / faglitteratur / bibliografier

En bog om helvede og folkekirken


Detaljer


...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...


Beskrivelse


Om helvede som begreb, verdensbillede, fortælling og apokalytisk genre med inddragelse af græske filosoffer, bibelske forfattere, oldkirkelige teologer, samt Dante, Luther og H.C. Andersen. Hertil en diskussion af folkekirkens forhold til forestillingen om helvede.

Anmeldelser (4)


Bibliotekernes vurdering

d. 26. maj 2011

af

af

Anne-Meta Lind Brunsborg

d. 26. maj 2011

Da det er en kulturhistorisk fremstilling, vil bogen interessere andre end dem, der ser Helvede i et religiøst perspektiv. Også historisk og litteraturhistorisk interesserede vil finde spændende vinkler i bogen.

En lokalitet eller en mental tilstand? Forestillingerne om Helvede har præget vestlig (og andre kulturers) tankegang siden oldtiden. Det er J.H.s pointe, at Helvede som fortabelsens sted ikke er så nøje beskrevet i Bibelens testamenter. Til gengæld påviser han, hvordan billederne af Hades, som det bl.a. er beskrevet i Odysseen og hos Platon, danner forlæg for den senere kristendoms billede af Helvede. Det middelalderens Helvede, som vi kender fra Dante, skyldes især Augustin. Dantes Helvede og dets kredse med tilhørende historiske personer gennemgås i et kapitel for sig. Herefter følger Martin Luthers udlægning og forestillinger om Helvede. Også H.C. Andersens billeder af samme, som det kommer til udtryk i en række eventyr, er emnet for et kapitel. Endelig undersøges, hvad "Kristi nedfart til dødsriget" indebærer. Litt.henv. efter hvert kapitel.

Et populært emne, især set fra en religiøs synsvinkel. I 2007 kom tre bøger, hvor Helvede er med: McLarens Det sidste ord - og endnu et, Brisson Bjerre og Schmidt Lorenzens På tærsklen til : ti essays om menneskets møde med døden og endelig Tønderings Helvede - og en kærlig Gud. I modsætning hertil har J.H.'s bog en bredere kulturhistorisk fundering.

Spændende bog, der kommer vidt omkring, og kan bruges bredt.


Præsteforeningens blad

Årg. 102, nr. 48 (2012)

af

af

Red.

Årg. 102, nr. 48 (2012)