Bøger / faglitteratur

En moderne voksendidaktik


Detaljer


...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...


Indhold

  • Hvorfor nu en antologi om voksendidaktik? / Henrik Rander, Lis Boysen og Ole Goldbech

  • Voksendidaktik - handler om at undervise voksne / Tina Düsterdich

  • Læreprocesser og voksenundervisning / Vibeke Damlund

  • Proces - curriculum / Ole Goldbech

  • Lærings- og undervisningsstile som didaktisk udviklingsredskab / Lis Boysen og Tine Nielsen

  • Refleksion og refleksivitet i undervisningen / Henrik Rander

  • En dannelse, der er almen - om betydningen af almendannelse gennem det eksemplariske princip i voksenuddannelserne / Jens Christian Jacobsen

  • Projektarbejde - en didaktisk planlagt progression / Vibeke Damlund og Bodil Rasmussen

  • Planlægning af netbaseret undervisning - udkast til en helhedsorienteret didaktisk model / Lars Christensen og Sten Søndergaard

  • Skriftlighed og voksenlæring - interpersonelle relationer i sprogbrug / Lene Storgaard Brok

Se alle (13)

Anmeldelser (1)


Bibliotekernes vurdering

d. 18. sep. 2009

af

af

Henrik Munch Jørgensen

d. 18. sep. 2009

Der har igennem de seneste år været et øget fokus på, at selve uddannelsesforløbet ikke stopper ved endt uddannelse, da læring er en proces, som fortsætter igennem hele livet. Derfor er der også både pædagogisk og didaktisk fokus på, hvordan man formidler læring til denne store og brede voksengruppe. Denne artikelsamling udspringer af disse overvejelser og henvender sig til voksenundervisere indenfor efter- og videreuddannelse af professionelle, samt til voksenundervisere generelt.

Artiklerne er baseret på en kobling mellem didaktiske overvejelser og praktisk virkelighed som voksenunderviser. Omdrejningspunktet for artiklerne er spørgsmålet om, hvad der er anderledes og i spil, når voksne, som ofte i forvejen er uddannede og erfarne, skal lære nyt. Samlet belyser artiklerne spørgsmålet set fra flere vinkler og giver samtidig flere forskellige bud på, hvordan dette indgår i de didaktiske overvejelser.

Der sker meget indenfor voksenpædagogikken i disse år, og der udgives samtidig meget sjældent bøger om emnet. Det er derfor tiltrængt med en ny og aktuel udgivelse på området.

Aktuel og vedkommende antologi med fokus på de didaktiske overvejelser i forbindelse med undervisning af voksne.Informationer og udgaver