Bøger / faglitteratur / lærebøger

Erhvervsøkonomi til akademiuddannelserne


Beskrivelse


En lærebog om virksomhedsanalyse, økonomisk styring herunder optimering og budgettering, samt investerings- og finansieringsanalyse med vægt på cost-benefit analyse.