Bøger / faglitteratur / lærebøger

Ernæring, sundhed og sygdom


Detaljer


...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...


Indhold

Ernæringslære (Hanne Krogager: Ernæring og sygepleje. Inge Olsen: Energigivende næringsstoffer ; Mikronæringsstoffer. Agnes N. Pedersen: Væske- og energibehov hos raske ; Næringsstofanbefalinger og kostråd til den danske befolkning ; Næringsstofanbefalinger til specielle grupper af befolkningen. Undersøgelse af kostvaner ; Danskerne kostvaner / Sisse Fagt og Margit Velsing Groth. Else Molander: Fødevarelovgivning. Ida Husby: Ernæring, folkesundhed og dokumentation. Lotte Holm: Ernæring i et socialt og kulturelt perspektiv) ; Klinisk ernæring (Jens Kondrup: Faste og metabolisk stress ; Metoder til vurdering af ernæringstilstanden ; Hospitalsernæring ; Sondeernæring og intravenøs ernæring ; Ernæringsproblemer ved specifikke sygdomme. Inge Olsen: Interaktioner mellem lægemidler og føde. Mellemmåltid til underernæringstruede patienter / Ella Abraham, Ingrid Gejel & Elisabeth O.C. Hall)


Anmeldelser (1)Informationer og udgaver