Bøger / faglitteratur / essays

Et liv med mellemrum : korte essays


Beskrivelse


Essaybog med korte tekster om begrebet pauser og andre "breaks", der i bogen her beskrives som selvstændige perioder med en særlig kvalitet. For interesserede i reflekterende bøger om liv og eksistens.

Anmeldelser (1)


Bibliotekernes vurdering

d. 8. sep. 2020

af

af

Kent Skov

d. 8. sep. 2020

Essaybog med korte tekster om begrebet pauser og andre "breaks", der i bogen her beskrives som selvstændige perioder med en særlig kvalitet. For interesserede i reflekterende bøger om liv og eksistens.

Jørn Henrik Olsen er cand.theol., billedkunstner og som her essayist. En samling korte tekster om det "ubeskrivelige", mellemrummene. Pauserne i livet og i hverdagen, der umiddelbart kan være ligegyldige og ufrivillige i hverdagslivet. JHO reflekterer og beskriver de tidslommer, der også i kunstfaglige termer defineres som intermezzi eller interludier og tager både emner og eksempler op fra hverdagslivet og beskriver det i lange stræk kunstnerisk og historisk, bl.a. i musikken og kunsten.

Der er tankevækkende iagttagelser om pauser i JHOs essays - ikke mindst i kraft af nutidens aktuelle fokus på høj livsintensitet og stress, og dets betydning for vores mentale sundhed, hvor vigtigheden af pausen og afbrækket er et alment anerkendt. JHO er både tæt på sig selv og ad den vej tæt på læseren, fordi han formår at sætte egne og andres ord, som fx Søren Kierkegaard og Hartmut Rosas m.fl., på for at indkredse emnet. Alligevel er der lidt redundans, som gør læsningen mere søgende og associerende end konkret.

Kritikeren Henrik Wivels SkyggelivHyldest til lediggang beskriver liv og skæbner, og den engelske filosof Bertrand Russels Hyldest til lediggang giver en mere samlet filosofisk tilgang til emnetKritikeren Henrik Wivels Skyggeliv beskriver liv og skæbner, og den engelske filosof Bertrand Russels giver en mere samlet filosofisk tilgang til emnet.