Bøger / faglitteratur

Etik og dannelse i skolen


Beskrivelse


Indføring i etikken og dens historie med præsentation af etikken som det vigtige dannelseselement, den er. Endvidere om hvordan etikken slår igennem i skoleloven og i de enkelte fag og med præsentation af metode til brug ved filosofiske, etiske samtaler med børn.

Anmeldelser (3)


Bibliotekernes vurdering

d. 10. feb. 2006

af

af

Jens Verner Nielsen

d. 10. feb. 2006

Ingen undervisning uden dannelse, og ingen dannelse uden etiske afvejninger. Denne samling af 5 artikler har til hensigt at klarlægge etikkens betydning for dannelse og opdragelse i skolen. Bogen vil klæde lærerstuderende og lærere på til at kunne forholde sig til undervisningens dannelsesaspekt, også ud over den dagsaktuelle debat. Jørgen Husted fortæller sprogligt sprudlende og med mange nærværende eksempler om de centrale etiske problemstillinger i filosofiens historie fra førsokratikerne til nutidens selvdannelse i en individualiseret kulturpluralisme. Svend Bjerg beskriver kort fortællingens betydninger som kulturformidler, og John Rydahl nærlæser folkeskolens formålsformuleringer, både lovens nok snart forældede og de enkelte fags, og finder her i alt 645 formuleringer med etisk indhold. Disse samles i 5 hovedgrupper bestående af 15 underkategorier og vægtes i forhold til hinanden og til de enkelte fag. Det er overraskende læsning med mange pudsige iagttagelser. Finn Thorbjørn Hansen skriver klart og kontant om undervisning med og i filosofi med vejledende anvisninger på etablering af filosofiske dialoggrupper. Til sidst et afsnit oversat fra norsk med kortfattede oversigter over hovedtræk i de store verdensreligioners etik og livssyn. Efter hvert afsnit forslag til supplerende læsning og til allersidst et nyttigt stikords- og navneregister.


Folkeskolen

Årg. 124, nr. 7 (2007)

af

af

Kirsten Krogh-Jespersen

Årg. 124, nr. 7 (2007)


Unge pædagoger

2007, nr. 4

af

af

Diana Rigtrup

2007, nr. 4