Bøger / faglitteratur

Etisk handlekraft - human indretning


Beskrivelse


Metode til implementering af en etisk ansvarlig og bæredygtig forretningsmodel og en tilsvarende indretning af den fysiske arbejdsplads, der tilgodeser den enkelte medarbejders behov for at kunne trives optimalt.