Bøger / faglitteratur / bibliografier

Europæisk idehistorie : historie, samfund, eksistens


Beskrivelse


Hans-Jørgen Schanz følger de afgørende udviklingsmønstre i europæisk tænkning fra antikken til i dag og viser blandt andet, hvorledes de videnskabelige fremskridt i 1700-tallet undergravede kristendommens autoritet og skabte forudsætninger for en enestående moderne kultur baseret på teknisk naturbeherskelse, universelle menneskerettigheder og individuel selvbestemmelse. Spørgsmålet er, om vi i lyset af de stadig voldsommere konflikter med andre kulturer fortsat skal betragte den europæiske kultur som almengyldig, eller om der findes vilkår i menneskelivet, som er så fundamentale, at de kan danne udgangspunkt for global besindelse. Denne 4. udgave af Europæisk idehistorie er uændret i forhold til tidligere udgaver fra Høst & Søn. Dog har bogen fået nyt omslagsdesign.

Anmeldelser (13)


Bibliotekernes vurdering

2007

af

af

Anny Skov Madsen

2007

I denne kronologiske fremstilling af europæisk idehistorie fra antikken frem til i dag er der lagt vægt på historie, samfund og eksistens, som de er formuleret i filosofiske værker. Dr.phil. og professor i idehistorie ved Aarhus Universitet Hans-Jørgen Schanz formidler her et ufatteligt stort stofområde i en vidende, klar og overbliksskabende form. Hovedvægten er på det historiske indtil 1800-tallet, hvor Kierkegaard introducerer det personlige selv, altså taler til den enkelte. Det 20. århundrede og tiden herefter er mere kortfattet og har mere karakter af en oversigt. Omfattende og ajourførte litteraturhenvisninger råder dog bod herpå. Bogen er let at læse, er anvendelig til studier, almen dannelse og er velfungerende som opslagsværk. I forhold til 1. udgaven fra 2004 er der sket ændringer. Der er skrevet et nyt afslutningskapitel, der perspektiverer de nyeste begivenheder, men teksterne i de øvrige afsnit er ikke ændret. Illustrationsmaterialet med sort-hvide billeder er udvidet betydeligt, og der er tilføjet en tidslinje med oversigt over historiske perioder og personer. Det nye trebindsværk Tankens magt, 2006 også om vestens idehistorie er betydeligt mere omfattende og grundigt, men der er brug for begge værker i dagligdagen.


Bibliotekernes vurdering

d. 5. nov. 2002

af

af

Hans Michelsen

d. 5. nov. 2002

Denne alment tilgængelige indføring i Europas idehistorie handler om historieforståelse, samfundsopfattelse og eksistenstænkning fra antikken og frem til i dag. Ideerne, der er vigtige for forståelse af eget kulturelt udspring, beskriver vilkår for menneskelivet og de bygger bl.a. på inspiration fra jødisk-kristen religion og græsk-romersk kultur i forskellige afsmitninger og påvirkninger. Der kan i sagens natur ikke siges meget om fremtiden, men forf vover alligevel et idehistorisk bud: Med Murens fald i 1989 indvarsles en ny periode i historien. Man kan se nogle udviklingstræk, men endnu kan ingen plausible historiefilosofier beskrive trækkene i den nye udvikling. Stoffets sværhedsgrad taget i betragtning er bogen let tilgængelig og dertil meget velskrevet. Den kronologiske gennemgang er til tider ret overordnet, men de centrale ideer gennemgås grundigt. Teksten stiller sine steder krav til læseren, men generelt forklarer forf dygtigt de svære problemstillinger. Eneste illustrationer er udbredelseskort - et enkelt billede af de centrale filosoffer havde ikke skadet.


Kristeligt dagblad

d. 15. nov. 2002

af

af

Carsten Bach-Nielsen

d. 15. nov. 2002


Weekendavisen

d. 29. nov. 2002

af

af

Ole Thyssen

d. 29. nov. 2002


Jyllands-posten

d. 14. jan. 2003

af

af

Jesper Høgenhaven

d. 14. jan. 2003


Højskolebladet

Årg. 128, nr. 4 (2003)

af

af

Søren Bald

Årg. 128, nr. 4 (2003)


Salt

Årg. 12, nr. 2 (2003)

af

af

John Holten-Andersen

Årg. 12, nr. 2 (2003)


Slagmark

Nr. 38 (2003)

af

af

Steen Busck

Nr. 38 (2003)


Noter / Historielærerforeningen for Gymnasiet og HF

Nr. 164 (2005)

af

af

Flemming Kiilsgaard Madsen

Nr. 164 (2005)