Bøger / faglitteratur

Eventologien : begivenhedsfilosofiens indhold og konsekvenser


Beskrivelse


Om hvad en begivenhed er og hvordan den identificerer os. Om begivenheden som et fænomen, der sker i og uden for bevidsthedens rum: i historien, i samfundet og i kunsten.

Anmeldelser (1)


Bibliotekernes vurdering

d. 11. apr. 2013

af

af

Alma Lind Jensen

d. 11. apr. 2013

Bogen er henvendt til et elitært publikum, som er fortrolige med filosofiens begrebsverden. Kendskab til Ole Fogh Kirkebys forfatterskab vil være en fordel.

Ole Fogh Kirkeby er professor på CBS og kendes for et fyldigt forfatterskab bestående af traditionel filosofi og filosofi anvendt på ledelse og organisation. I den aktuelle titel bevæger han sig i den traditionelle filosofi, idet han bygger videre på sin begivenhedsfilosofi, som han har udviklet tidligere. Hvor filosofien i historiens løb først og fremmest har beskæftiget sig med "hiin enkelte" - altså mennesket, anskuer Fogh Kirkeby her begivenheden som fænomen i og udenfor bevidstheden - i samfundet, i historien og i kunsten. Bogen er svært tilgængelig og fordrer et vist forhåndskendskab til filosofi som fagområde og til de filosoffer, der flittigt henvises til.

Bogen er en sammenfatning og videreudbygning af forfatterens Eventum tantum, 2005, Skønheden sker, 2007 og Selvet sker, 2008.

Bogen er en sammenfatning af begivenhedsfilosofien, som Ole Fogh Kirkeby er ophav til. Det er svært tilgængeligt stof, men bør naturligvis stilles til rådighed for det læsende publikum via bibliotekerne.