Bøger / faglitteratur

Evolution : den forudsigelige vilkårlighed


Anmeldelser (2)


Bibliotekernes vurdering

d. 19. okt. 2009

af

af

Erik Nicolaisen Høy

d. 19. okt. 2009

Bogen henvender sig til fortsættere og interesserede i biologisk evolution.

Begge forfattere er professorer i hhv. populationsbiologi og marinbiologi. Bogen giver et indblik i evolutionslæren siden Darwin fremsatte teorien for omkring 150 år siden. Bogen er udgivet i anledning af 150-året for Darwins Arternes oprindelse. Bogen har en række tematiske kapitler som tilsammen giver et samlet billede af evolutionsteorien. Bl.a. om hvad Darwin vidste da han fremsatte den, genetikken som forståelse af naturlig selektion og mekanismerne i den moderne evolutionslære, genernes udvikling, hvorfor man ikke kan sammenligne forhold hos os selv med andre arter og hvordan evolutionære begivenheder påvirker vores hverdag. Afslutningsvis præsenterer den nutidens kritik fra tilhængere af intelligent design og andre. Bogen indeholder detaljerede beskrivelser af mutationer, DNA, den historiske udvikling i teorien og gruppeadfærd (parring kontra beskyttelse). Mange eksempler illustrerer teorierne. Bogen er illustreret med spredte tegninger. Sprogligt sine steder noget vanskelig ligesom emnet er det.

De fleste nyere bøger om emnet koncentrerer sig mest om diskussionen mellem intelligent design og Darwin, om enten menneskets eller dyrs udvikling. Denne forklarer hvad Darwin og evolutionsteorien egentlig er.

Ajourført generel og grundig status af evolutionsteorien anno 2009.


Aktuel naturvidenskab

2010, nr. 2

af

af

Jesper Dahlgaard

2010, nr. 2