Bøger / faglitteratur

Familiedialog og refleksion ved alvorlig sygdom : en guide for sundhedsprofessionelle


Beskrivelse


orlagets beskrivelse: ”Familiedialog og refleksion ved alvorlig sygdom” beskæftiger sig med det dialogiske møde mellem sundhedsprofessionelle og familier, der er berørt af svær sygdom. Familiedialogens formål er at hjælpe familier med at finde nye måder at tackle vanskelige problemstillinger på. I bogen giver forfatterne konkrete bud på, hvordan familien som en enhed kan inviteres til familiedialog, der styrker det levede liv med kronisk eller livstruende sygdom. ”I Familiedialog og refleksion ved alvorlig sygdom” præsenteres læseren for beskrivelser af: [1] Systemiske og narrative teorier. [2] Refleksion, feedback og supervision. [3] "Tosporsmodellen". [4] Kriser og sorg. [5] "Kærlighedens skjold". [6] Det udvidede stamtræ for familier. [7] Dialogiske processer. [8] Stilhed i samtalen. [9] Overbevisninger om sundhed og sygdom. I bogen kombinerer forfatterne på en tilgængelig måde teori med cases fra praksis, så læseren får konkrete redskaber til at indbyde til familiedialog - også i det korte møde. Der lægges op til, at selv små forandringer i dagligdagen gør en forskel, ikke kun for den syge og dennes nærmeste, men også for den sundhedsprofessionelle selv. Bogen henvender sig til alle sundhedsprofessionelle, der ønsker at styrke deres familiedialogiske kompetencer, såsom fysioterapeuter, ergoterapeuter, sygeplejersker, demenskonsulenter, socialrådgivere, kiropraktorer og læger i primær og sekundær sundhedssektor. Ligeledes er bogen oplagt til brug i undervisning på de forskellige sundhedsuddannelser. Digitalt materiale: Her på www.samfundslitteratur.dk/familiedialog kan du under fanen "Supplerende materiale" finde: [a] Studiespørgsmål til hvert kapitel i bogen. Du kan anvende dem som refleksionsspørgsmål til dig selv, men også som et oplæg til gruppedrøftelser med andre, der arbejder med familiedialog. [b] Videoklip af familiedialoger i forskellige situationer. Du kan bruge dem som inspiration eller gøre dem til genstand for nærmere analyse og refleksion. Videoerne er på vej. [c] Supplerende cases. Brug dem som inspiration og baggrund for yderligere træning af familiedialog.

Anmeldelser (3)


Sygeplejersken

Årg. 119, nr. 2 (2019)

af

af

Lisa Nørgaard Lauritsen

Årg. 119, nr. 2 (2019)