Bøger / faglitteratur

FAQ om læringsmål


Anmeldelser (3)


Bibliotekernes vurdering

d. 6. sep. 2017

af

af

Henrik Munch Jørgensen

d. 6. sep. 2017

Denne udgivelse stiller skarpt på og debatterer det i den pædagogiske verden meget centrale begreb: læringsmål. Bogen har relevans for alle med interesse og engagement i pædagogik og læring, især pædagoger og lærere samt studerende indenfor disse faggrupper.

Bogen er en del af "FAQ serien". som adskiller sig fra megen anden pædagogisk litteratur ved at fokusere mere på selve diskussionen end på konkrete pædagogiske handleanvisninger. Omdrejningspunktet for denne udgivelse er begrebet læringsmål. Hvad er det?, Hvor kommer det fra? Og kan det egentlig bruges til noget?.

Det er en interessant udgivelse, som formår at sætte tanker og overvejelser i gang hos læseren både om egen pædagogisk praksis og brugen af læringsmål generelt.

Læringsmål er nok det mest centrale begreb og største modeord i det pædagogiske univers i disse år. Der udgives derfor også virkelig mange bøger om emnet, som alle vil være relevante at læse sammen med denne udgivelse. Det kunne eksempelvis være titlen Læringsmålorienteret didaktik og dannelse.


Fagbladet folkeskolen [online]

d. 8. sep. 2017

af

af

Thorkild Thejsen

d. 8. sep. 2017


Dansk pædagogisk tidsskrift

2019, nr. 2

af

af

Bodil Christensen (f. 1957-10-08)

2019, nr. 2