Bøger / faglitteratur

Filosofi, teologi, pædagogik : udvalgte tekster


Beskrivelse


Bogen indeholder oversættelser af en række hovedtekster - i deres helhed eller længere sammenhængende uddrag - fra Schleiermachers sene filosofiske, teologiske og pædagogiske forfatterskab.

Anmeldelser (3)


Bibliotekernes vurdering

d. 4. okt. 2010

af

af

Ellen Lind Jensen

d. 4. okt. 2010

Emneområderne er teologi, filosofi og pædagogik, og bogen er for universitetsfolk og andre nørder, idet sprog og abstraktionsniveau fordrer et dybt indblik i disse emneområders udvikling, for at man kan få udbytte af disse tekster.

Friedrich Schleiermacher (1768-1834) var tysk teolog og filosof. Hans indflydelse på teologien og pædagogikken er betydelig, mens han som filosof står i skyggen af store samtidige som Goethe og Kant. Endvidere regnes han blandt pædagogikkens grundlæggere. Han er ikke før præsenteret i dansk oversættelse med et sammenhængende værk. Det rådes der nu bod på med Peter Groves oversættelse af udvalgte centrale tekster fra hans produktion. Grove er cand.theol., ph.d. og har skrevet doktorafhandling om Schleiermacher. Han har endvidere skrevet en fin indledningsartikel om Schleiermachers livsværk sat ind i en samtidig kontekst. Både indledning og Schleiermachers tekster er på et højt niveau, der kræver gode forudsætninger og fortrolighed med akademisk-filosofisk begrebs- og tankeverden.

Schleiermacher er ikke før oversat til dansk i et bredt udvalg.

Knastør, men overordentlig vigtig bog af en for en bredere kreds ret ukendt teolog fra for ca. 200 år siden. Bogens emneområder er evigt gyldige og som et led i udviklingen er Schleiermacher en væsentlig brik. Derfor er bogen relevant i regionsbibliotekerne og andre store folkebiblioteker, der vil have områderne filosofi, pædagogik og teologi godt dækket.


Præsteforeningens blad

Årg. 103, nr. 39 (2013)

af

af

Bo Kristian Holm

Årg. 103, nr. 39 (2013)