Bøger / faglitteratur til børn

Find styrken hos børn med særlige behov


Anmeldelser (2)


Bibliotekernes vurdering

d. 13. maj 2020

af

af

Boy Olesen

d. 13. maj 2020

En bog, hvor hvert kapitel har særligt fokus på et bestemt indlæringsproblem, fx elever med ADHD. For lærere i grundskolen og på ungdomsuddannelserne, men selvfølgelig også andre med interesse for feltet.

Bogen præsenterer inkluderende strategier og konkrete anvisninger på inkluderende undervisningsmetoder for elever med særlige behov i grundskole og gymnasium. Lærere og andre voksne skal lægge en dæmper på barnets problemer og i stedet fokusere på barnets styrker og interesser. Eksempler på kapiteltitler er "Elever med dysleksi og andre læsevanskeligheder", "Elever med autismespektrum-forstyrrelser", "Elever med nedsat hørelse og døve elever". Kapitlerne har de samme underinddelinger: "Hvorfor og hvordan?", "Styrker og kendetegn", "Strategier i klassen" og "Inklusionsstrategier".

Bogen er enkel, velskrevet og meget overskuelig at gå til. Det er en styrke, at der er så mange konkrete tiltag/strategier, som er direkte anvendelige i skolehverdagen. Det virker godt, at nogle af underafsnittene i bogen er formuleret i bydeform, fx "Vis dine elever...", "Arbejd med..." og "Vend negative situationer..." Bogen har mange gode opsætninger, skemaer og figurer. Efter hvert kapitel er der kildehenvisninger.

Bogen kan relateres til Fortabt og fundet.