Bøger / faglitteratur

Fleksibilitet, flygtighed og frirum : en kritisk diagnose af det senmoderne arbejdsliv


Beskrivelse


Om det fleksible arbejdsliv og hvilke omkostninger det kan have: flygtighed, fravær af stabile relationer i arbejdet, øget individualisering af arbejdet m.m. Med udgangspunkt i to fagområder: buschaufførerne og handicaphjælperne opstilles der en række mulige løsninger på hvordan arbejdslivet kan ændres.

Anmeldelser (2)


Bibliotekernes vurdering

d. 4. mar. 2010

af

af

Søren Brunbech

d. 4. mar. 2010

Bogen retter sig mod forskere og andre med teoretisk tilgang til arbejdsmiljøproblemer og vil også kunne inspirere virksomhedsledere, tillidsrepræsentanter og fagforeninger.

I bogen formidles resultater fra et større forskningsprojekt gennemført i perioden 2005-2009 på Roskilde Universitet og støttet af Arbejdsmiljøforskningsfonden. Det handler om veje ud af det flygtige arbejdsliv, inspireret af tankerne hos sociologen Richard Sennett og hans kritik af de omstillingsprocesser, som virksomheder og organisationer påtvinges. I projektet har buschauffører og handicaphjælpere indgået som cases, og deres vilkår og visioner beskrives i to centrale kapitler. Den øvrige - og største del af fremstillingen - er forskernes teoretiske og metodiske overvejelser om Sennetts begreber om fleksibilitet og flygtighed og deres betydning for arbejdsmiljø og livskvalitet.

Richard Sennetts diagnose af det senmoderne arbejdsliv er beskrevet i hans Det fleksible menneske, 1999. Andre resultater af forskningsundersøgelsen kan ses i Eva Munk-Madsen Om handicaphjælperes arbejdsmiljø : en hjælperundersøgelse, 2007.

En afrapportering fra et stort anlagt forskningsprojekt om de arbejdsmiljømæssige konsekvenserne af kravene om fleksibilitet i arbejdslivet med buschauffører og handicaphjælpere som cases.


Historie & samfundsfag

Årg. 50, nr. 3 (2010)

af

af

Thomas Binderup

Årg. 50, nr. 3 (2010)