Bøger / faglitteratur

Flydende modernitet


Beskrivelse


Begrebet flydende modernitet udfoldes ud fra fem temaer: frigørelse, individualitet, tid og rum, arbejde samt fællesskab. Med kapitel som belyser sociologien og dens formål.

Anmeldelser (2)


Bibliotekernes vurdering

d. 16. jan. 2006

af

af

Trine Marie Ulleriks

d. 16. jan. 2006

I Den hvide serie er med nærværende udkommet endnu en titel fra den anerkendte sociolog Zygmunt Bauman. Flydende modernitet præsenterer godt 270 siders tætskreven og informationsmættet analyse af verden omkring os. Indledningsvist beskrives "det flydende," som dette kommer til udtryk i den nuværende "version" af moderniteten, og herefter følger de fem temaer: frigørelse, individualitet, tid og rum, arbejde samt fællesskab, som bogen er bygget op omkring. Bauman bruger disse som udgangspunkt for en redegørelse, der både emnemæssigt og teoretisk kommer vidt omkring. Afslutningsvist runder han bogen af med et kapitel, der meget spændende belyser sociologien og dens formål: Forståelsen af verden er i dag helt uomgængelig for at kunne begå sig i den, for at kunne skabe den, og Baumans og sociologiens bidrag hertil er med sådanne præsentationer at hjælpe læseren til at forstå sig selv, sin verden samt på baggrund heraf sine muligheder i samme. Med få undtagelser foregår hele analysen på et niveau, der fordrer et vist forhåndskendskab til både Bauman samt relevante teorier og teoretikere; et niveau der ikke helt kommer til udtryk af bagsideteksten, men som man formentlig kender fra nogle af seriens og forfatterens andre værker. Inklusive grundigt noteapperat.