Bøger / faglitteratur

Følelsernes kompas : om at kunne navigere i sit følelsesliv


Anmeldelser (1)


Bibliotekernes vurdering

d. 17. juni 2019

af

af

Grethe Lorentzen

d. 17. juni 2019

Hvad er følelser, hvad skal man gøre med dem, og hvad betyder vores følelsesliv for sundhed og sygdom? Til læsere af bøger om de grundlæggende forhold i det menneskelige følelsesliv.

Følelser er funktionelle, de peger på vores anliggender, indeholder information om os og vores omverden og kalder på handling. Med fokus på ubehagelige følelser redegør Mia Skytte O'Toole for følelsers komponenter, kendetegn og deres fysiologiske essens, for hvad der gemmer sig i de ubehagelige følelser, samt for fem familier af strategier til følelsesregulering. Hun gør også rede for værdier, og følelsernes klangbund - de basale psykologiske behov - autonomi, mestring og tilhør, og fremlægger to modsatrettede teorier om følelsers universelle karakter. Bogen slutter med en redegørelse for stress, angst og depression, og metoden emotionsreguleringsterapi, som forfatteren, der også er forsker og psykoterapeut, anvender i sin terapi.

En letlæst bog, der giver indsigt i det, forskningen ved om det menneskelige følelsesliv og følelsesregulering med eksempler på hverdagssituationer, der får kompasnålen til at svinge ud. Bogen indeholder nogle få øvelser, læseren inviteres til at afprøve, fx en øvelse i at finde sine værdier.

I Lev med dine følelserFind nye veje i følelsernes labyrint beskrives det, hvordan man kan arbejde med sin vrede, skam, sorg, ensomhed og tristhed. Find nye veje i følelsernes labyrint giver råd om at forvalte besværlige følelserI Lev med dine følelser beskrives det, hvordan man kan arbejde med sin vrede, skam, sorg, ensomhed og tristhed. giver råd om at forvalte besværlige følelser.