Bøger / faglitteratur

Førerulve : det livsvigtige lederskab i familien


Anmeldelser (5)


Bibliotekernes vurdering

d. 3. apr. 2017

af

af

Hamide Kara

d. 3. apr. 2017

Om mod til at udvikle en moderne autoritetsforståelse, som alle i en familie kan vokse ved. For forældre og professionelle fagfolk.

Familieterapeut og forfatter Jesper Juul skriver, at forældre skal tage førerrollen på sig på en kærlig konsekvent måde. Ifølge Juul vantrives børn hvis deres forældre ikke vil lede dem eller overlader ledelsen til børnene selv. Børn har brug for, at forældre er en autoritet, samtidig med at de er lyttende, forstående og hjælpende. Juul har arbejdet som familierådgiver og - terapeut i over 40 år og oplever, at hver epoke har sine egne temaer og udfordringer. "I dag ved vi, at det fungerer bedre for alle parter, hvis relationen anskues som en subjekt-subjekt-relation, eftersom en sådan er mere konstruktiv og frugtbar og fører til et stærkere fællesskab. Denne tilgang fremmer relationen, hvad angår parternes trivsel, sundhed og produktivitet." Her er følgende begreber vigtige: autoritativt, proaktivt, empatisk, fleksibelt, dialogbaseret og omsorgsfuldt. Om valg af bogtitlen skriver Juul: "For ulve er det et spørgsmål om overlevelse, at gruppen fungerer godt og holder sammen.".

En must-read-bog fra den kendte familieterapeuts hånd. Inspirerende bog som byder på ny forståelse af forældrerollen og peger på personlig autoritet som den vigtigste faktor. Når der bliver sat grænser og taget ansvar opstår der tillid og ro hos barnet.

En anden bog som beskriver velfungerende relationer til børn er Fem gange mere kærlighed.


Weekendavisen

d. 7. apr. 2017

af

af

Vibe Termansen

d. 7. apr. 2017


Sundhedsplejersken

Årg. 39, nr. 3 (2017)

af

af

Susanne Rank Lücke

Årg. 39, nr. 3 (2017)