Bøger / faglitteratur

Folk - om et grundbegreb i demokrati og kultur


Detaljer


...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...


Indhold

Folk mellem tabu og anerkendelse (Knut Dietrich: Folkelighed : et problem. Diethelm Blecking: National identitet : om et begrebs succeshistorie. Peter Brandt: Folkelighed : et oversættelsesproblem? Jochen Hinsching: Mellem statssport og folkesport : anmærkninger om folk og sport i DDR). Folk mellem kultur og politik (Jonathan Schwartz: Folkelighed og medborgerskab : to sider af samme mønt? Jean Fischer: Multikulturel Folkelighed : noget om anerkendelse. Niels Kayser Nielsen: Det politiske, det kulturelle og det sociale folk : set i en nordisk sammenhæng. Folkeoplysning, krop og demokrati : om gymnastikkens demokratiske potentiale / Jørgen Gleerup og Bo Vestergård Madsen). Folk mellem bevægelse og identitet (Jørn Hansen: Dansk, tysk eller zweiströmigkeit. Olav Ballisager: Folk i flow. Anne Lykke Poulsen: "... blot en dame, der gerne vil være selvstændig" : danske gymnastiklærerinders kamp for selvstæmdighed 1918-19. Henning Eichberg: Folk som bevægelsesbegreb : en case fra Bretagne samt forbemærkninger til en folketeori)