Bøger / faglitteratur

Om verdslig øvrighed


Beskrivelse


Martin Luthers (1483-1546) skrift Von weltlicher Obrichkeit fra 1523. Om forholdet mellem den kristne og den verdslige øvrighed, og om adskillelsen af de to.

Anmeldelser (7)


Bibliotekernes vurdering

d. 21. sep. 2006

af

af

Jørgen Bartholdy

d. 21. sep. 2006

I Von weltlicher Obrichkeit fra 1523 formulerer Martin Luther sin opfattelse af forholdet mellem den kristne og den verdslige øvrighed og bogen er central i forståelsen af de lutherske holdninger til spørgsmålet. I bogen peger Luther på en adskillelse af de to øvrigheder, men i den indledende introduktion gør Thorkild C. Lyby fint rede for bogens baggrund, og for Luthers og protestantismens situation på tilblivelsestidspunktet, hvor ingen - mindst af alt Luther - kunne forudse hvor radikalt hans opgør med den katolske kirke ville komme til at påvirke tilværelsen for os alle. Bogen består dels af førnævnte introduktion og dels af selve teksten gengivet på hhv. tysk og dansk på modstående opslag. Den er tænkt benyttet i undervisning og studier på universitetsniveau, og selvom den foreligger i et par tidligere oversættelser, skal den nok blive benyttet der. Ikke mindst fordi den med sin introduktion, sin gennemgang af tekstgrundlagets historie, litteraturliste og noter lever op til de krav der fra akademisk side kan stilles til et værk på det niveau. På folkebibliotekerne vil der til gengæld være langt mellem læserne, der skal have et niveau, der ligger et stykke over selv særligt interesserede gymnasieelever.


Jyllands-posten

d. 14. okt. 2006

af

af

Hans Hauge

d. 14. okt. 2006


Kristeligt dagblad

d. 15. feb. 2007

af

af

Povl Götke

d. 15. feb. 2007


Præsteforeningens blad

Årg. 97, nr. 36 (2007)

af

af

Thomas Reinholdt Rasmussen

Årg. 97, nr. 36 (2007)